Zaproszenie na finał XI edycji projektu

Kraków 2018/ Katowice 2019/ Poznań 2020

Organizatorzy XI edycji ogólnopolskiego projektu IPN Kamienie Pamięci „Bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej” informują, że do tegorocznej edycji zgłosiło się łącznie 96 drużyn, jednak sprawozdania z realizacji działań, które było warunkiem udziału w projekcie, przesłało 65 drużyn i z tymi pracami zapoznało się jury. Dzięki pozytywnej ocenie, prawo do otrzymania dyplomów i statuetek oraz zaproszenie do Poznania uzyskało 30 drużyn i 7 osób prywatnych.

Idea projektu

Celem tegorocznej XI edycji projektu edukacyjnego Kamienie Pamięci było upamiętnienie osób, które czynnie uczestniczyły w działaniach na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego w trakcie wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919-1921, w setną rocznicę tych wydarzeń. Organizatorzy każdego roku, w kolejnych edycjach projektu, zachęcają do odszukania zapomnianych, bądź też nieznanych bohaterów, w celu przywrócenia w lokalnych społecznościach pamięci o przodkach, którzy w trudnym okresie dziejowym niejednokrotnie oddali własne zdrowie i życie w obronie ojczyzny.