2020-2021

Sprawozdanie z działalności KNH w roku szkolnym 2020/2021

Realizacja programu autorskiego w roku szkolnym 2020/2021 „Wielkie muzea krajowe i zabytkowe nekropolie”. Moduł VIII.

  Rok szkolny 2020/21 stał pod znakiem pandemii i dlatego planowaną wycieczkę do Torunia nie zrealizowaliśmy oraz nie pojechaliśmy do Poznania na podsumowanie XI edycji Kamieni Pamięci „Bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej”. Przypomnę tylko, iż edycja nawiązywała do 100. rocznicy Wojny Roku 1920.

  Poznając historię i zabytki Włocławka (też program autorski) zorganizowaliśmy dwie wycieczki: „Grzywno – unicestwiona dzielnica Włocławka 1939” oraz „Szlakiem Pierwszej Solidarności po Włocławku”. Pierwsza wycieczka dotyczyła przypomnienia wydarzeń dotyczących pacyfikacji włocławskiej dzielnicy przez okupanta niemieckiego w grudniu 1939 r. oraz poznania miejsca i historii tej wyjątkowej dzielnicy naszego miasta. Druga zaś związana była z udziałem w XII edycji projektu edukacyjnego Kamienie Pamięci i poznania tych miejsc na mapie Włocławka związanych z wydarzeniami stanu wojennego 1981-1983. Edycja projektu nawiązuje do przypadającej w tym roku 40. rocznicy 13 grudnia 1981 roku.

   Z okazji Święta Niepodległości wzięliśmy udział w szkolnej akademii (tekst i wystawa), która miała ze względu na sytuację w kraju kameralny charakter, ale  dzięki wykorzystaniu Internetu przekaz dotarł do całej społeczności szkolnej i został wypromowany w mediach społecznościowych.

   W styczniu IPN będący organizatorem projektu edukacyjnego Kamienie Pamięci ostatecznie zrezygnował z przeprowadzenia finału XI edycji w Poznaniu i podsumował konkurs nie zapraszając uczestników. Laureaci tradycyjną pocztą otrzymali statuetki i dyplomy oraz drobne upominki. KNH po raz trzeci z rzędu zostało laureatem projektu. W lutym 2021 r. KNH zgłosiło akces do kolejnej XII edycji projektu edukacyjnego Kamienie Pamięci „Bohaterowie opozycji demokratycznej 1981-1983”. Ta edycja nawiązuje do 40. rocznicy wydarzeń Sierpnia’80 i 40. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. W ramach projektu podjęliśmy szereg działań: opracowaliśmy biogram bohatera, zorganizowaliśmy wycieczkę „Szlakiem Pierwszej Solidarności po Włocławku”, zaprezentowaliśmy projekt i bohatera na stronach internetowych KNH i ZSS oraz na Facebook’u, przygotowaliśmy wirtualną wystawę, rozwinęliśmy hasło o bohaterze w Wikipedii i powstała w szkole w sali 31D Izba Pamięci Dariusza Jaworskiego. W czerwcu ogłoszono wyniki tegorocznej edycji, ponownie zostaliśmy laureatami ogólnopolskiego konkursu IPN Kamienie Pamięci. Po raz czwarty z rzędu zostaliśmy laureatami: w 2018 roku, w 2019, 2020 i 2021. Gratulacje dla młodzieży szkolnego Koła Naukowego Historyków „Samochodówki”. W pierwszych miesiącach nowego roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się podsumowanie XII edycji projektu w Warszawie. Zawsze finał projektu był połączony ze zwiedzaniem miasta organizatora, który zapewniał udział w wycieczkach oraz finansował pobyt laureatów w hotelu oraz wyżywienie.

   Kolejne działania przez nas zrealizowane to redagowanie stron internetowych (knh i 14pp), promowanie publikacji o Włocławku, współpraca z Muzeum Historii Włocławka, digitalizacja tzw. pism ulotnych (Włocławek na kalendarzu) o tematyce związanej z historią i sztuką miasta oraz udział w kampanii edukacyjnej IPN „Zapal Światło Wolności” i „Pamiętamy – Katyń 1940”.

   „Symbole Włocławka na przestrzeni wieków” to materiał wyjątkowy nigdzie wcześniej nie prezentowany: forma i treść. Herb jest w tym przypadku esencją i pretekstem do poznania historii miasta. Po pierwsze gdzie i w jaki sposób herb jest prezentowany w przestrzeni miejskiej i po drugie, jak różnorodnie plastycznie i tematycznie prezentowany jest herb Włocławka. Przedmioty na których znajduje się herb to „podróż do serca i pamięci miasta”. Materiał prezentujemy na naszej stronie www.symbolemiasta.wwi.pl.

  Opiekun KNH opublikował kolejny artykuł z cyklu Włocławek – rewitalizacja: „Ratusz na Starym Rynku”, jako głos w „dyskusji” WIZERUNEK STAREGO MIASTA, a oblicze Włocławka w Polsce i Europie.

  Pomimo pandemii uważam rok szkolny 2020/2021 za pracowity i udany. Pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego opiekun KNH.