2022-2023

Sprawozdanie za rok szkolny 2022/2023

W roku szkolnym 2022/23 byliśmy współorganizatorami szkolnej akademii z okazji Święta Niepodległości oraz zorganizowaliśmy w szkole kilka wystaw związanych z wydarzeniami historycznymi. W lutym zorganizowaliśmy w szkole turniej o Józefie Piłsudskim. W marcu uczestniczyliśmy w konferencji naukowej z okazji 160. rocznicy Powstania Styczniowego oraz w wycieczce „Śladami Powstania Styczniowego na Kujawach”. Organizatorem projektu było Włocławskie Towarzystwo Naukowe. Tradycyjnie kontynuujemy udział w projekcie edukacyjnym IPN „Zapal Światło Wolności” i „Pamiętamy. Katyń 1940”. Na terenie miasta „namierzyliśmy” kolejne kapliczki, wzbogacając nasz „rejestr” o kolejne obiekty małej architektury sakralnej. Opiekun KNH opublikował kilka tekstów na temat historii miasta w kategorii publicystyka historyczna. Redagujemy nasze strony internetowe (KNH i 14 PP), dbając o ich wysoki poziom merytoryczny i tradycyjnie w naszych działaniach skupiamy się na historii Małej Ojczyzny. Zamiast wycieczki opublikowaliśmy na stronie internetowej materiał dotyczący pamiątek po włocławskim przemyśle. Promujemy na stronie kolejne publikacje o Włocławku. Udział młodzieży w pracy koła historycznego pozytywnie wpływa na jej rozwój intelektualny i umacnia zainteresowanie historią. Z początkiem przyszłego roku szkolnego zegar odmierzy  równo 20 lat mojej pracy z młodzieżą na szlaku przygody intelektualnej wykraczającej poza ramy programu szkolnego. Skromny Jubileusz i dobry moment na wprowadzenie zmian między innymi związanych z redagowaniem strony internetowej koła historycznego, którą sponsoruję od 20 lat (opłata roczna za domenę i miejsce na serwerze). Taki nauczycielski mecenat. Przypomnę tylko, że Koło Naukowe Historyków „Samochodówki” działa nieprzerwanie od września 2003 roku.