Opiekun K N H

Dariusz Koziński ur. 09 kwietnia 1962 roku we Włocławku

Wykształcenie: magister historii z przygotowaniem pedagogicznym, Uniwersytet Gdański 1983/92, z wynikiem dobrym i dwa semestry na Wydziale Prawa i Administracji (kierunek prawo) na UMK 1981/82.

Służba wojskowa 01.02.1990 – 28.06.1990 (Szkoła Podchorążych Piechoty w Elblągu).

Nauczyciel dyplomowany (2005 r.) historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół Samochodowych we Włocławku, 28 lat pracy, ocena pracy – wyróżniająca.

 

Nagrody i odznaczenia:

a/ Brązowy Krzyż Zasługi 2013, Medal Komisji Edukacji Narodowej 2018, pamiątkowy medal i dyplom z okazji Jubileuszu 40-lecia Włocławskiego Towarzystwa Naukowego 2019.

b/ Nagrody dyrektora szkoły: 1998, 2003, 2007, 2011, 2016, 2019.

 

Uprawnienia:

a/ Egzaminator egzaminu maturalnego z zakresu historii.

b/ Kierownik wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo-turystycznych dla dzieci i młodzieży.

 

Bibliografia:

a/  Hasło w I tomie Włocławskiego Słownika Biograficznego.

b/ kilkanaście artykułów w prasie lokalnej i regionalnej (Życie Włocławka, Refugium, Kujawsko-Pomorski Przegląd Oświatowy „Uczmy”).

c/  kilkadziesiąt artykułów w Internecie (www.knh.wwi.pl i www.14pp.wwi.pl).

d/ W przygotowaniu dwa hasła do VIII tomu WSB.

 

Osiągnięcia:

a/ Założyciel i opiekun Koła Naukowego Historyków Zespołu Szkół Samochodowych od 2003 roku.

b/ Prowadzi z młodzieżą dwie strony internetowe dotyczące działalności koła historycznego (realizacja programów autorskich) i o 14 Pułku Piechoty (edukacja regionalna). Strony pod adresem jw., są dużymi publikacjami w formie elektronicznej będącymi kompendium wiedzy o Włocławku i regionie.

c/ Udział w konkursach i projektach:

– I miejsce „Cmentarz we Włocławku” organizator Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa i Urząd Miasta Włocławka,

– udział w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Ośrodek Karta i Fundację Batorego „Polska codzienność 1945-1956”,

– udział w IX edycji ogólnopolskiego projektu „Kamienie Pamięci – Nieznany Bohater Niepodległości 1918-1939” zorganizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej 2017/18 (statuetka i dyplom),

 – II miejsce w międzyszkolnym konkursie wiedzy o Unii Europejskiej z okazji 10. rocznicy akcesji Polski do Wspólnej Europy,

– udział w XII edycji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Zabytki naszego regionu” pod tytułem „Kapliczki i krzyże przydrożne i przykościelne”,

– konkurs fotograficzny z okazji 600-lecia konsekracji katedry włocławskiej,

– udział w X edycji ogólnopolskiego projektu „Kamienie Pamięci – Harcerze Niepodległej” IPN 2018/19 (statuetka i dyplom).

 

Działalność obywatelska:

a/ Udział we Włocławskim Towarzystwie Naukowym od 2003 r.

b/ Wystąpienie z wnioskiem do Prezydenta Miasta w sprawie zabytkowych pomników nagrobnych na cmentarzu komunalnym:

c/ Współpraca z Miejską Biblioteka Publiczną i udział w „Spotkaniach z historią”. Podziękowanie od Pani Dyrektor.

d/ Współpraca z innymi instytucjami kultury z terenu naszego miasta.

e/ Praca w Obwodowej Komisji Wyborczej.

f/ Walka o godność zawodu nauczyciela i prawo do godziwego wynagrodzenia: udział w dwóch strajkach szkolnych w 1993 i 2019 roku.

g/ Członkostwo w ZNP.