Jubileusz 20-lecia KNH

Jubileusz 20-lecia Koła Naukowego Historyków „Samochodówki” IX 2003  –  IX 2023

    Koło Naukowe Historyków działa nieprzerwanie od września 2003 roku. Z początkiem przyszłego roku szkolnego zegar odmierzy równo 20 lat mojej pracy z młodzieżą na szlaku przygody intelektualnej wykraczającej poza ramy programu szkolnego. Skromny Jubileusz i dobry moment na odrobinę refleksji. Koło historyczne o profilu turystycznym powstało, żeby ożywić i uatrakcyjnić ofertę zajęć pozalekcyjnych, przyczyniając się do rozwoju intelektualnego młodzieży. Praca KNH przebiega zgodnie z autorskimi programami, co pozwala nam na poznawanie historii między innymi poprzez bezpośredni kontakt z dziedzictwem kultury materialnej i konfrontację wiedzy zdobytej na lekcjach z empirycznym przeżywaniem zabytków. Pierwszy program: Historia Polski wybranych regionów i miast na tle architektury i sztuki na przestrzeni dziejów składał się z 10 modułów i kolejne programy między innymi „Historia i zabytki Włocławka”.  Do koła należy kilkunastu uczniów. Współpraca z taką mobilną grupą pozwala na realizację celów poprzez stosowanie różnorodnych metod. To właśnie cele zapisane w programach autorskich wyznaczają logikę naszych działań. Przede wszystkim wycieczki, których zorganizowaliśmy kilkadziesiąt, co pozwoliło nam poznać historię i zabytki 25 miejscowości: Toruń, Chełmno, Poznań, Gniezno, Płock, Warszawa, Łowicz, Bydgoszcz, Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek, Raciążek, Łódź, Brześć Kujawski, Kowal, Wieniec, Brzezie, Lipno, Karnkowo, Skępe, Kraków, Katowice, Kłóbka, Mursk, Smólnik i Włocławek. Historii i zabytkom Włocławka poświęciliśmy odrębną ścieżkę programową i zrealizowaliśmy kolejne kilkadziesiąt wycieczek. Oprócz poznawania miejscowości zwiedzaliśmy też wybrane muzea i zabytkowe nekropolie. Oczywiście najwięcej uwagi i czasu poświęciliśmy Małej Ojczyźnie oraz Warszawie (trzy wycieczki) i Toruniowi (cztery wycieczki). Nie będę tu szczegółowo relacjonował naszych wojaży po kraju i zrealizowanych wycieczek we Włocławku, ponieważ materiał o nich znajduje się na naszej stronie internetowej i jest prezentowany w układzie chronologicznym, serdecznie zapraszam.

   Współpracujemy między innymi z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, Włocławskim Towarzystwem Naukowym, Miejską Biblioteką Publiczną (Spotkania z historią), Polskim Towarzystwem Historycznym oraz Instytutem Pamięci Narodowej. Uczestniczymy w spotkaniach naukowych i konferencjach, promocjach publikacji, zwiedzaniu wystaw, lekcjach muzealnych, konkursach, projektach i kampaniach społeczno-edukacyjnych, na przykład „Zapal Światło Wolności” i „Pamiętamy – Katyń 1940”. Na terenie szkoły organizujemy wystawy, konkursy historyczne, współorganizujemy akademie z okazji Święta Niepodległości oraz konferencje popularno-naukowe:  Rocznica Insurekcji Kościuszkowskiej oraz wspólnie ze szkolnym klubem europejskim „Eurobryka”  Akcesja Polski do Unii Europejskiej.

    Od samego początku powstania KNH założyliśmy i redagujemy naszą stronę internetową (knh.wwi.pl) oraz kolejną o 14 Pułku Piechoty (14pp.wwi.pl), które sponsoruję. Taki nauczycielski mecenat: opłata roczna za domenę i miejsce na serwerze. Nasze strony internetowe z czasem rozrosły się do pokaźnych rozmiarów i stały się dużymi publikacjami w formie elektronicznej będącymi kompendium wiedzy o Włocławku i regionie. Materiał na nich zgromadzony, nasze publikacje, zdjęcia, opisy i zdigitalizowane źródła historyczne do dziejów 14 pułku piechoty są wykorzystywane do pracy naukowej i popularnonaukowej przez historyków, dziennikarzy, itd. Między innymi redaktor Adam Willma w Gazecie Kujawskiej w artykule „Pamiątka z fajansu” z listopada 2007 roku, Przemysław Dymek „Toruńska Dywizja. 4 Dywizja Piechoty 1921-1939”, Wydawnictwo Napoleon 2015, Tomasz Sikorski „Harcerze w wojnie polsko-bolszewickiej”, IPN 2020, Wikipedia, itd. Strony internetowe przez nas redagowane są dokumentem naszej pracy i sposobem propagowania oraz prezentowania historii. Między innymi opisy naszych wycieczek, spotkań naukowych, prezentowane przez nas publikacje, pisma ulotne dotyczące dziejów Włocławka, kalendarium poświęcone historii miasta, herb miasta w ujęciu graficznym i w przestrzeni publicznej, mapy miasta, itd. Podczas naszej pracy w terenie zinwentaryzowaliśmy obiekty małej architektury sakralnej na terenie miasta przy arteriach komunikacyjnych (48) i związanych z instytucjami np. DPS, domy zakonne, szpitale, kościoły, itd. oraz pomniki nagrobne żołnierzy 14 pułku piechoty na terenie Cmentarza Komunalnego przy Al. Chopina. Ponadto prezentujemy kościoły drewniane dawnego województwa włocławskiego – pięć powiatów. Nasze strony internetowe połączone są linkiem ze stroną naszej szkoły (zss.q4.pl). Strona  internetowa Żydzi.Wloclawek.pl utworzyła kanał RSS do serwisu KNH Włocławek. Na stronie tej jest prezentowany artykuł opiekuna KNH „Synagoga”. Działania nasze i opracowany materiał prezentujemy na portalach społecznościowych, jesteśmy obecni na Facebook’u. W ten sposób promujemy KNH Włocławek i naszą placówkę: Zespół Szkół Samochodowych. Każdy rok pracy KNH podsumowany jest sprawozdaniem, które widnieją na stronie wyodrębnione w osobnej kategorii.

   Koło Naukowe Historyków „Samochodówki” umieszczane jest w rankingu najlepszych kół naukowych w Polsce w katalogu onet.pl, a także wymieniane jako opiniotwórcze gremium na forach internetowych poświęconych rewitalizacji Włocławka. Koło nasze zostało włączone do grona partnerów Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział we Włocławku. Opiekun KNH należy do Włocławskiego Towarzystwa Naukowego od 2003 roku. Opublikował trzy hasła w WSB i kilkanaście artykułów w prasie lokalnej i regionalnej. W kategorii sukcesy KNH na pewno wymienić należy redagowane przez nas strony internetowe i płynąca z tej pracy satysfakcja, zdigitalizowane z udziałem młodzieży źródła historyczne: „Dziennik bojowy 14 Pułku Piechoty prowadzony przez kapitana Józefa Kozińskiego z wojny polsko-niemieckiej” oraz „Statut Towarzystwa Przyjaciół 14 Pułku Piechoty”. Udział i sukcesy w konkursach i projektach: Kapliczki zorganizowany przez Sejmik, stał się inspiracją do opracowania zestawienia małej architektury sakralnej w granicach administracyjnych miasta, konkurs fotograficzny z okazji 600-lecia konsekracji katedry  zaowocował opracowaniem na stronie internetowej KNH materiału o bazylice włocławskiej, Zabytek wart poznania pod patronatem kuratorium, II miejsce w międzyszkolnym konkursie z okazji 10. rocznicy Polski w UE, 90. rocznica niepodległości pod patronatem posła na Sejm, I miejsce w konkursie „Cmentarz we Włocławku” zorganizowanym przez KOPWiM i UM we Włocławku i cztery razy z rzędu zostaliśmy laureatami ogólnopolskiego konkursu „Kamienie Pamięci” zorganizowanym przez IPN. Czterokrotnie odebraliśmy statuetki i dyplomy w Krakowie, Katowicach, do Poznania nie pojechaliśmy bo „szalał” covid i w Warszawie. Szczególnie praca przy „Kamieniach Pamięci” była dla nas niebywałą okazją do doskonalenia warsztatu pracy historyka: zbieranie materiału, opracowanie, prezentacja i utrwalanie wiedzy o bohaterach w przestrzeni publicznej. Podczas każdej edycji „Kamieni pamięci” podejmowaliśmy cały szereg działań m.in. 21 maja 2018 roku zasadziliśmy na terenie szkoły „Dąb Pamięci”.

    W sumie 20 lat KNH Włocławek i duża satysfakcja z tego co razem z młodzieżą udało mi się zrobić: zainteresować historią, zaangażować do wspólnej pracy i czerpać przyjemność na szlaku przygody intelektualnej. I to co najważniejsze: wciąż mamy plany i zapał do dalszej przygody.

Zobacz również: Nagroda w konkursie

oraz Konkurs historyczny