Plan pracy na rok szkolny 2020/2021

I Zabytkowe nekropolie w Polsce i wielkie muzea krajowe. Moduł VIII.

1/ Toruń: Muzeum Okręgowe  – Kamienica pod Gwiazdą.

2/ Poznań.

II Historia i zabytki Włocławka.

1/ Grzywno – unicestwiona dzielnica Włocławka 1939.

W 81. rocznicę kampanii polskiej.

2/ Zapora na Wiśle.

a/ Dzieje inwestycji i jej perspektywy.

b/ Muzeum – sanktuarium księdza Jerzego Popiełuszki.

c/ Wystawa w MZKiD – „Rok Wisły” – fotoreportaż.

3/ Wycieczka do muzeum.

III Ogólnopolski projekt edukacyjny IPN „Kamienie Pamięci – Bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej”.

1/ Finał XI edycji w Poznaniu.

IV Projekt edukacyjny IPN „Kamienie Pamięci” – XII edycja?

V Organizacja wystaw w szkole i udział w konkursach.

VI Redagowanie stron internetowych: KNH i 14 PP.

VII Współpraca z WTN, MBP, MZKiD, PTH.