8 maja 1945 – 2020

Siedemdziesiąta piąta rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie. Bilans konfliktu oraz sytuacja Polski po II wojnie światowej nie pozwala nam na taką interpretację tej daty, tego święta, jako Dzień Zwycięstwa. Owszem III Rzesza została rozgromiona, Hitler popełnił samobójstwo, ale nad naszą częścią Starego Kontynentu panowanie przejęła Rosja Sowiecka. Nastały czasy totalitaryzmu stalinowskiego i rozpoczęła się sowietyzacja Polski.

“Pyrrusowe zwycięstwo Polski “. Jeżeli sytuację, w której państwo zostało całkowicie zniszczone – jego terytorium zmniejszyło się o około 20 procent, a ludność o ponad 30 procent – uznajemy za zwycięstwo, to doprawdy boję się myśleć o tym, jak miałaby wyglądać klęska Polski!