2011-2012

Sprawozdanie z działalności KNH za rok szkolny 2011/2012

W roku szkolnym 2011/12 zrealizowaliśmy kolejny, IX moduł programu autorskiego ”Historia Polski, wybranych regionów i miast na tle architektury i sztuki na przestrzeni dziejów”, pod tytułem ”Historia III RP. Architektura XXI wieku – obecność przeszłości”.

Poznając region Kujaw 4 kwietnia 2012 roku zorganizowaliśmy wycieczkę do Brześcia Kujawskiego i Kowala, których historia wiąże się z gotykiem i ostatnimi Piastami na tronie Polski oraz ze zróżnicowaną obecną sytuacją – imponująca przeszłość i skomplikowana współczesność. Na stronie internetowej koła zamieściliśmy fotoreportaż z wycieczki oraz artykuł pt. ”Brześć Kujawski – przeszłość i teraźniejszość”. W przygotowaniu jest artykuł dotyczący architektury XXI wieku na przykładzie Włocławka [nowe trendy w architekturze].

Zwieńczeniem obchodów uroczystości ”600-lecia konsekracji Katedry Włocławskiej” były dwie imprezy zorganizowane przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej i Galerię Sztuki Współczesnej, w których wzięliśmy udział: 4 listopada 2011 r. uczestniczyliśmy w seminarium ”Skarby Katedry Włocławskiej”, następnie obejrzeliśmy wystawę [Zbiory Sztuki] zatytułowaną ”Bazylika Katedralna we Włocławku. Jej obraz w sztuce” oraz 10 listopada 2011 r. w Galerii Sztuki podziwialiśmy wystawę ”Zbieram gdzie nie rozsypałem” dotyczącą prac konserwatorskich w bazylice.

Tradycyjnie w ferie zimowe zrealizowaliśmy wycieczkę dotyczącą naszego drugiego programu autorskiego związanego z poznawaniem historii małej ojczyzny pod tytułem ”Szlakiem zabytkowych kościołów po Włocławku” oraz byliśmy w MZKiD, żeby obejrzeć wystawę czasową [zabytkowe meble]. 6 czerwca 2012 r. zorganizowaliśmy kolejną wycieczkę związaną z naszym miastem zatytułowaną ”Historia i sztuka włocławskiego cmentarza komunalnego”. Wycieczka ta jest inauguracją nowego programu autorskiego naszego koła i dotyczy wybranych nekropolii w Polsce. Materiał z tych wycieczek w formie fotoreportażu znajduje się na stronie internetowej koła historycznego, ponadto artykuł i wystawa w szkole [cmentarz włocławski].

Tradycyjnie redagujemy stronę internetową koła historycznego oraz organizujemy w szkole wystawy dotyczące rocznic oraz wydarzeń historycznych, wycieczek na przykład: XXX rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce lub Cmentarz komunalny we Włocławku.

Z ogromnym zainteresowaniem przyglądamy się wykopaliskom archeologicznym prowadzonym na wysokości fary włocławskiej i z niecierpliwością oczekujemy na opublikowanie ich wyników.

Wzięliśmy udział w promocji kolejnej ważnej publikacji związanej z historią i sztuką Katedry Włocławskiej [Epitafia i płyty nagrobne – sztuka sepulkralna katedry].

Opiekun KNH uczestniczył 15 czerwca 2012 r. w Warszawie w spotkaniu naukowym w ramach Wszechnicy Kościuszkowskiej.

W przyszłym roku szkolnym zrealizujemy ostatni X moduł ”Historia Polski, wybranych regionów i miast…” z perspektywy Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Moduł ten będzie podsumowaniem naszej dotychczasowej pracy, będzie trochę biografistyki [ród biskupi Karnkowskich i wielkich bankierów, animatorów rozwoju stosunków kapitalistycznych na ziemiach polskich Kronenbergów], od romanizmu do modernizmu [Lipno, Karnkowo, Skępe, Brzezie, Wieniec, Włocławek] i obchody 150 rocznicy Powstania Styczniowego.