Wybory 4 czerwca 1989 r. – 30. rocznica

   Wybory do tzw. Sejmu kontraktowego (Sejmu i Senatu) 4 i 18 czerwca 1989 r. w wyniku porozumień politycznych Okrągłego Stołu, to początek procesu demontażu komunizmu w Polsce.

   Sfałszowane wybory przez komunistów do Sejmu Ustawodawczego w styczniu 1947 roku i wybory z 4 czerwca 1989 roku zamykają epokę komunistyczną w historii naszego kraju. Epokę gospodarki księżycowej, represji politycznych, braku suwerenności i wysługiwania się Rosji bolszewickiej oraz  bylejakości, szarości i odizolowania nas od wolnego, demokratycznego świata.