Plan pracy na rok szkolny 2019/2020

I. Zabytkowe nekropolie w Polsce i wielkie muzea krajowe: Moduł VII.

1/ Toruń: Muzeum Okręgowe – Dom Kopernika oraz Muzeum Zamek Krzyżacki.

2/ Piotrków Trybunalski – Muzeum Zamek Królewski.

II. Historia i zabytki Włocławka.

1/ Muzeum Diecezjalne (skarbiec).

2/ Zapora na Wiśle.

a/ Historia inwestycji oraz jej perspektywy.

b/ Sanktuarium – muzeum ks. J. Popiełuszki.

c/ Wystawa „Miasto-Ludzie-Rzeka” w MZKiD (Rok Wisły 2017). Wspomnienia z wystawy.

III. Projekt edukacyjny IPN „Kamienie Pamięci” – XI edycja?

IV. Organizacja wystaw w szkole i udział w konkursach.

V. Redagowanie stron internetowych: KNH i 14PP.

VI. Współpraca z WTN, MBP, PTH, MZKiD.

VII. 80. rocznica wybuchu II wojny światowej – kampanii polskiej 1939 r.

VIII. 100. rocznica Wojny Roku 1920.