WŁOCŁAWEK 1920. W obronie Wisły

Nowa publikacja o Włocławku opisująca inwazję bolszewicką i walki w obronie miasta w sierpniu 1920 roku. Autorem książki jest znany włocławski historyk doktor Tomasz Dziki. Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2018.