Absolwenci naszej szkoły

Miarą szkoły są jej absolwenci, natomiast sukcesem nauczyciela jest, gdy uczeń przerósł mistrza i muszę stwierdzić z satysfakcją, że Marcinowi Szczepanowi to się udało. Pana Marcina uczyłem historii w technikum zawodowym, a następnie pod moją opieką w Zespole Szkół Samochodowych odbył studencką praktykę pedagogiczną. Pan Marcin Szczepan obronił pracę magisterską na Uniwersytecie Gdańskim w 2008 roku (Początki biskupstwa włocławskiego w najnowszej literaturze przedmiotu. Nowe możliwości badawcze). Praca magisterska została napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Błażeja Śliwińskiego. Uchwałą Rady Wydziału Historycznego UG z dnia 24 III 2017 r. magister Historii Marcin Szczepan na podstawie Rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Biskupi kujawscy wobec misji pruskiej w XII i na początku XIII wieku” uzyskał stopień naukowy doktora  nauk humanistycznych w zakresie Historii. Pan Marcin jest nauczycielem dyplomowanym historii i wiedzy o społeczeństwie  w XX LO w Gdańsku im. Z. Herberta, z możliwością kariery uniwersyteckiej. Tak się składa, że również i ja magisterium obroniłem na UG ze średniowiecza „Wizerunek Bolesława Chrobrego w świetle dwóch pierwszych kronik polskich” u profesora Jana Powierskiego, natomiast jednym z recenzentów był prof. Błażej Śliwiński. Tym bardziej jest mi przyjemnie o tym pisać, ponieważ Pan Marcin przysłał mi pozdrowienia: „Serdeczne pozdrowienia dla Pana Dariusza Kozińskiego najlepszego mojego mentora w szkole średniej. Przesyłam jeden z moich artykułów naukowych”, za które bardzo dziękuję. Artykuł przeczytałem, Studia z Dziejów Średniowiecza nr 21, 2017, „Program misji pruskiej w symbolice Drzwi Gnieźnieńskich (Na marginesie pewnej koncepcji Gerarda Labudy) i jestem oczywiście pod wrażeniem.

   Serdecznie zapraszamy Panie Marcinie do odwiedzenia naszej szkoły z prośbą o wykład na temat genezy biskupstwa włocławskiego.

 

                                                                                                        Z poważaniem „Mistrz”

P.S.

Kilku moich kolegów, z którymi byłem na roku i studiowałem historię, pracuje na UG: prof. dr hab. Jacek Tebinka (stosunki polsko-brytyjskie w XX w.), prof. dr hab. Michał Kosznicki (wychowanie w kulturze antycznej) oraz dr hab. Dariusz Aleksander Dekański (cystersi i dominikanie), z którym grywałem w szachy, natomiast prof. dr hab. Bogusław Gogol (1988-2011 UG) obecnie wykłada na Akademii Marynarki Wojennej (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych).