PAMIĘTAMY! 77. rocznica rzezi wołyńskiej

Zbrodnia nacjonalistów ukraińskich dokonana na Polakach na Kresach południowo-wschodnich w latach 1943/45. Około 120 tysięcy polskich ofiar rzezi dokonanej przez UPA i chłopstwo ukraińskie. Około 200 tysięcy Polaków uciekło na zachód przed rzezią. Polska obecność i nasza kultura w Europie Wschodniej zostały brutalnie zniszczone w wyniku barbarzyńskich działań Rosji carskiej i bolszewickiej oraz nacjonalistów ukraińskich. Dokonało się to etapami.

    Potępiając zbrodnie komunistyczne i zbrodnie nacjonalistów ukraińskich popełnione na Polakach na Wschodzie i akceptując przynależność Wilna do Litwy, nie potrafię zaakceptować utraty Lwowa i Grodna. Nie ma żadnych racjonalnych przesłanek oprócz brutalnej siły odzwierciedlającej układ sił po II wojnie światowej za takim wytyczeniem granicy. Bardziej zdecydowane stanowisko w sprawie naszej granicy wschodniej reprezentuje jeden z najwybitniejszych polskich historyków przełomu XX i XXI wieku profesor Paweł Piotr Wieczorkiewicz (1948-2009).

Przebraże 1943 – Zbaraż XX wieku.