100. rocznica Bitwy Warszawskiej – Wojny Roku 1920

„Mówiąc o wielkim poecie polskim Juliuszu Słowackim przy okazji złożenia jego prochów na Wawelu w Krakowie, Piłsudski podkreślił, że „są ludzie i są prace ludzkie tak silne i tak potężne, że śmierć przezwyciężają, żyją i obcują między nami … Prawda śmierci okrutna, prawda śmierci potężna, nie istnieje dla niego” – mówił o Słowackim. Jakże te słowa pasują do Piłsudskiego.”

  Koło Naukowe Historyków ZSS włączyło się do działań związanych z obchodami 100. rocznicy Wojny Roku 1920.  W lutym 2020 r. KNH zorganizowało w szkole turniej poświecony Naczelnikowi Państwa Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu oraz wzięliśmy udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym IPN Kamienie Pamięci „Bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej” i zakwalifikowaliśmy się do finału, który odbędzie się w pierwszych miesiącach nowego roku szkolnego 2020/21 w Poznaniu. W ramach projektu podjęliśmy cały szereg działań: Wikipedia, Izba Pamięci w szkole, prezentacja projektu w szkole, Internet, publikacja artykułów, wycieczki, itd. Celem projektu było znalezienie bohatera lokalnego często nieznanego lub zapomnianego, który walczył o niepodległość Polski w latach 1919/21 z Rosją bolszewicką. My takiego bohatera znaleźliśmy i zaprezentowaliśmy miastu i szkole – Józefa Rodzenia majora 14 Pułku Piechoty uczestnika wojny polsko-ukraińskiej i polsko-sowieckiej kawalera KW i OVM.