Włocławskie Muzeum Diecezjalne

24 czerwca 2013 r. po blisko dwóch latach remontu ponownie otwarto placówkę muzealną, której początki sięgają roku 1870. Data ta czyni Włocławskie Muzeum Diecezjalne jedną z najstarszych placówek muzealnych w Polsce i wiąże się z działalnością pierwszego Seminarium Duchownego w Polsce założonego w 1569 r. Profesorowie Seminarium we Włocławku księża Zenon i Stanisław Chodyńscy, Władysław Kubicki i Władysław Górzyński w XIX wieku widzieli potrzebę powstania takiej instytucji.

Po wojnie pomimo starań księży Grajnerta i Arabskiego nie udało się na nowo takiej placówki reaktywować. Dopiero upadek komuny spowodował, iż w 2005 r. doszło do odrodzenia niezwykle ważnej i potrzebnej placówki kultury w budynku dawnego Kolegium Wikariuszy przy placu Kopernika. W 2011 r., głównie dzięki środkom finansowym UE podjęto prace, które przywróciły stylowy charakter dawnego pałacu biskupa Szembeka z I połowy XVIII wieku [wikariat]. Wyburzono jedno piętro, budynek przykryto stromym dwuspadzistym dachem oraz powstała nowoczesna sala audiowizualna połączona łącznikiem z rezydencją. Rewitalizacja i rozbudowa Muzeum Diecezjalnego to nowe możliwości działania i prezentacji zabytków sztuki sakralnej z terenu diecezji, która ”dotyka” początków chrześcijaństwa w Polsce.

Przy wejściu do owej sali znajduje się lapidarium, które tworzą fragmenty gotyckich płyt nagrobnych pochodzących z naszej katedry i usuniętych w związku z jej regotycyzacją w XIX w. W nowoczesnej sali eksponowane są m.in. kopie relikwiarza włocławskiego nazywanego dawniej kruszwickim oraz czary włocławskiej [oryginały w Muzeum Narodowym w Krakowie], które otrzymaliśmy jako rodzaj ”rekompensaty” ufundowanej przez MKiDN za zgodę na powrót spiżowego renesansowego świecznika z naszej katedry do Rygi, który sprowadzili do Włocławka Niemcy w okresie II wojny światowej.

W uroczystości otwarcia muzeum wzięli udział Prymas Polski arcybiskup Józef Kowalczyk, Senator RP Andrzej Person, Prezydent Włocławka Andrzej Pałucki wraz zastępcami oraz inne osobistości reprezentujące Kościół i władze państwowe, samorządowe oraz pozostałe osoby zaproszone. Koło historyczne zwiedziło Włocławskie Muzeum Diecezjalne kilka lat temu i planujemy naszą wizytę w ferie zimowe 2014 roku. Liczymy na to, iż ukaże się jakiś folder, opracowanie na temat zbiorów Włocławskiego Muzeum Diecezjalnego.

Z wyrazami szacunku KNH