Włocławek w XIX i XX wieku – wystawa

Doskonałym pomysłem na ”wyjście” z historią poza sale muzealne jest wystawa plenerowa zorganizowana na Starym Mieście pod mostem na filarach. Wystawa ukazuje różnorodne etniczne i wyznaniowe oblicze Włocławka w XIX i XX wieku. Pokazanie ludzi i miejsc, których w większości już nie ma to historia o wielokulturowym Włocławku, w którym żyli obok siebie Polacy, Żydzi, Niemcy i Rosjanie. Wystawę ”Włocławska pamięć” [szlakiem żydowskim, rosyjskim i niemieckim] przygotował dr Tomasz Dziki dyrektor Włocławskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Toruniu, prezes Włocławskiego Oddziału PTH oraz Fundacja Ari Ari. Plenerowa wystawa zdjęć archiwalnych Włocławka to doskonały projekt edukacyjno-kulturowy, który uświadamia nam, iż proces industrializacji przemysłowej miasta i rozwój stosunków kapitalistycznych to okres prosperity miasta, którego pomyślność tworzyły różne nacje, żyjące obok siebie w zgodzie i tolerancji.

Znaków historii w mieście powinno być więcej i takie działania przewidziane są w związku z realizowaną we Włocławku rewitalizacją Starego Miasta.