KOLO-ry Włocławka

Po ponad miesięcznej pracy nad murale zatytułowanym “KOLO-ry Włocławka” oglądać możemy wspaniałe malowidło ścienne na budynku firmy Sanitec-Koło przy ul. Płockiej. Autorem tego malowidła jest włocławianin Remigiusz Laskowski, mgr Sztuk Pięknych.

Autor w sposób syntetyzujący potraktował rozwój architektury naszego miasta eksponując najwspanialsze obiekty, reprezentatywne dla poszczególnych formacji stylowych w sztuce. Wymienić należy: gotycką Katedrę i Farę, barokowy Klasztor i kamieniczkę oraz neogotycki kościół ewangelicki. Dominantą w kompozycji dzieła jest “Gotycka Katedra Włocławska”, która szczególnie jest nam bliska.

“Inspiracją do powstania projektu murale był Włocławek pojmowany jako miasto zieleni, zabytków, licznych jezior, zachęcające do zwiedzania i odpoczynku na łonie natury. Dlatego miasto w projekcie celowo ujęte jest w perspektywie z dołu, jakby z punktu widzenia odpoczywającego i rozmarzonego mieszkańca lub turysty. Ale Włocławek to także nowoczesne miasto, gdzie pomiędzy charakterystyczne, zabytkowe budynki wkomponowana jest nowoczesna architektura.
Świadczy to o poszanowaniu tradycji i dążeniu do nowoczesności. Budynki pną się ku górze, wieża katedry wstrzeliwuje się w chmury. Wszystko to ma dawać wrażenie monumentalizmu, wzrostu i rozwoju miasta. Kompozycja w kole może nasuwać skojarzenia z organizatorem konkursu KOLO-ry Włocławka – Sanitec Koło. Zdobycie nagrody jest dla mnie ogromnym zaszczytem, tym bardziej, że projektowanie nie jest dla mnie tylko pracą, ale ogromną pasją. Natomiast realizacja projektu jest nowym, twórczym wyzwaniem, które pozwoli mi na dalsze wyrażenie siebie jako artysty.”