Cenne, pamiątkowe, wyjątkowe…

17 października 2008 roku opiekun KNH uczestniczył w otwarciu wystawy w gmachu głównym Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej przy ul. Słowackiego zatytułowanej “Cenne, pamiątkowe, wyjątkowe… – Dary dla włocławskiego muzeum z lat 1909-2008.”, która wpisuje się w obchody 100-lecia powstania Muzeum we Włocławku.

“W stuletniej historii włocławskiego muzeum po raz pierwszy prezentujemy wystawę złożoną wyłącznie z darów. Przekazali je w większości darczyńcy prywatni, a także organizacje, stowarzyszenia. Dary stanowiły fundament kolekcji muzeum i do dziś mają ważne znaczenie w powiększaniu, a czasem inicjowaniu kolekcji. Wśród nich znajdują się eksponaty bardzo cenne, stanowiące trzon kolekcji, wyjątkowe z uwagi na wartość materialną, walory artystyczne, historyczne czy pamiątkowe. Poza nimi muzeum otrzymało w darze wiele przedmiotów mieszczących się w zespole różności – variów. Najcenniejsze spośród darów znalazły miejsce na wystawach stałych we Włocławku, Nieszawie i Kłóbce. Wystawa “Cenne, pamiątkowe, wyjątkowe…” pokazująca tylko niewielką część darów jest hołdem złożonym wszystkim ofiarodawcom, którzy przez lata wzbogacali zbiory Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej”.

Zegar kaflowy, autor Casper Scheffer, Toruń, po 1666 roku

Spośród najcenniejszych darów na pierwszym miejscu należy wymienić Atlas geograficzny Corneliusa de Jode Speculum Orbis Terrae, wydany w Antwerpii w 1593 r., podarowany przez Michała Nawrockiego. W Polsce mamy tylko dwa takie atlasy, w sumie jest ich kilkanaście na całym świecie. Najcenniejszym darem od instytucji jest XVII wieczny zegar kaflowy pochodzący z warsztatu toruńskiego, ofiarowany przez BRE Bank S.A. w Warszawie [ekspozycja stała Muzeum Historii Włocławka]. Wyjątkowym darem są kolekcje. Dar Andrzeja Wójcika, który wraz z rodziną w latach 1996-2008 przekazał 546 eksponatów, jest wyjątkowy. Donacja ta jest niezwykle cenna ze względu na wartość artystyczną, a także materialną. Wymienić należy zespół zabytkowej cyny [konwisarstwo] i kamionki, mebli oraz grafik.

Jednym z darczyńców był kapitan 14 Pułku Piechoty Józef Koziński: “Z niespodziewanie szerokim oddźwiękiem spotkała się akcja Muzeum Kujawskiego i naszej redakcji zmierzająca do wzbogacenia zbiorów powstającego Muzeum Historii Miasta. Na apel o przekazywanie pamiątek z przeszłości miasta wciąż napływają dokumenty i przedmioty obrazujące historię Włocławka. Zbiory muzeum powiększyły się ostatnio o wiele pamiątek po 14 pp. Były adiutant pułku mjr rez. .Józef Koziński przekazał na nasz apel obszerne materiały fotograficzne z życia pułku. Znalazły się tu 83 zdjęcia z codziennych zajęć żołnierskich, album z fotografiami korpusu oficerskiego oraz list pierwszego dowódcy ”czternastaków” płk. Misiąga do jego następcy płk. Brayczewskiego. List ten przekazał płk. Misiąg w obozie jenieckim Woldenberg. Te cenne dokumenty opatrzone zostaną wkrótce komentarzem ofiarodawcy”. “Gazeta Kujawska”, nr 305, 1970.”