190. rocznica wybuchu Powstania Listopadowego

W tym roku obchodzimy 190. rocznicę Nocy Listopadowej 29/30 XI 1830 roku, rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego. W latach 1830 – 1831 prowadziliśmy regularną wojnę z Cesarstwem Rosyjskim. Lenne Królestwo Polskie (Kongresowe) porwało się – nie bez szans – na Imperium.
“…Nie sposób nie zgodzić się z opinią Artura Śliwińskiego, że noc 29 listopada uchroniła nas od “aprobaty niewoli”, od pogodzenia się ze sztucznym tworem państwowym uzgodnionym w Wiedniu przez dyplomatów jeszcze z epoki ancien regime’u, którzy za nic mieli wszelkie aspiracje narodowe. Nic tedy dziwnego, że ten sztuczny wiedeński twór został odrzucony tak przez Kościuszkę, jak i przez wszystkich młodych patriotów. “Tak jak tradycja kościuszkowska – napisał Artur Śliwiński – natchnęła twórców insurekcji listopadowej, tak tradycja tej ostatniej była natchnieniem i gwiazdą przewodnią tych wszystkich, co czynem ofiarnym i krwią pisali dalszy ciąg dziejów porozbiorowych ujarzmionej Ojczyzny”. I tenże historyk dodawał:”W historii walk o niepodległość Polski powstanie listopadowe, pomimo wszystkich przewinień i błędów, pozostanie wiekuiście piękną i zaszczytną kartą…”.  Trzy Powstania Narodowe, Władysław Zajewski.
Oprócz klasycznego i podstawowego opracowania dziejów militarnych Powstania Listopadowego profesora Wacława Tokarza (Wojna polsko-rosyjska 1830 i 1831) polecamy także niewielką objętościowo publikację Jerzego Łojka,  “Szanse Powstania Listopadowego”.