Święto Niepodległości, 11 listopada 2020 roku

Z okazji 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości młodzież koła historycznego przygotowała w szkole wystawę oraz referat odczytany podczas akademii, która w związku z pandemią i realizacją zdalnego nauczania miała inną formę. Uroczystość została nagrana wcześniej w kameralnej formie, a więc bez udziału społeczności szkolnej i wyemitowana we wtorek 10 listopada na stronie internetowej Zespołu Szkół Samochodowych oraz wypromowana na portalach społecznościowych.

 

102 lata temu, wraz z zakończeniem I wojny światowej, Polska powróciła na mapę Europy. 11 listopada 1918 roku w Warszawie Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące I wojnę światową. Po 123 latach zaborów Polska odzyskiwała niepodległość. 11 listopada zamknięty został historyczny etap zmagań o odrodzenie niepodległego bytu państwowego. Zaistniała sytuacja międzynarodowa była dla naszych aspiracji niepodległościowych wyjątkowo korzystna. Cztery lata wcześniej w chwili wybuchu I wojny światowej mogliśmy jedynie pomarzyć o tym, że w momencie jej zakończenia wszystkie państwa zaborcze będą całkowicie rozbite i bezsilne. Rozwój wydarzeń w Europie oraz nasze zaangażowanie polityczne i wojskowe w I wojnie światowej, zwłaszcza po stronie zwycięskiej Ententy sprawiły, że niepodległość Polski znalazła szerokie uznanie i poparcie wśród narodów świata.

     11 listopada władzę przejmuje w kraju Józef Piłsudski, wokół którego konsoliduje się całe społeczeństwo. Rozpoczęła się praca od podstaw, odrabianie straszliwych porozbiorowych strat. Na pierwszy plan wysuwa się problem odbudowy terytorialnej państwa, walka o granice oraz obrona dopiero co odzyskanej niepodległości przed agresją Rosji bolszewickiej. Proces ten trwa aż do roku 1922 i kończy się wielkim sukcesem. Wybitne postacie z owych przełomowych lat to Marszałek Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos, Ignacy Daszyński, Wojciech Korfanty, generał Józef Haller, generał Lucjan Żeligowski, gen. Tadeusz Jordan Rozwadowski, gen. Józef Dowbor Muśnicki, gen. Władysław Sikorski, gen. Kazimierz Sosnkowski i gen. Edward Śmigły-Rydz.