40. rocznica SIERPNIA ‘80

W sierpniu 1980 roku w Polsce rządzonej przez niedemokratyczny i niesuwerenny reżim komunistyczny doszło do protestów społecznych i strajku generalnego. Władze nie mając możliwości zdławienia siłą oporu społecznego zdecydowały się podpisać porozumienia wyrażając zgodę na realizację 21 postulatów sformułowanych przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. Jeden z punktów programu stanowił o powstaniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „SOLIDARNOŚĆ”. Wydarzenia Sierpnia 1980 roku to początek naszej drogi do wolności. Porozumienia jakie władza zawarła ze społeczeństwem okazały się taktyką, pozornym ustępstwem i 13 grudnia 1981 roku wprowadzono stan wojenny. Dopiero w 1989 roku w sytuacji totalnego bankructwa komunizmu w Polsce i Europie i całkowitej klęski komunistów w wyborach czerwcowych skompromitowany reżim trafił na śmietnisko historii. Zaczęliśmy budować demokrację i gospodarkę rynkową, staliśmy się państwem suwerennym.