Z dziejów harcerstwa włocławskiego

Wydarzeniem o wyjątkowym znaczeniu stał się przyjazd do Włocławka dnia 29 czerwca 1939 r. gen. Józefa Hallera. Jego pobyt miał charakter okazjonalny, powiązany z uroczystym ofiarowaniem sztandaru, który społeczeństwo Kujaw Wschodnich ufundowało dla miejscowego oddziału Związku Hallerczyków.

Wizyta w mieście ze względów politycznych była krótka. Ograniczyła się m.in. do krótkiej wymiany zdań z hufcowym, kapitanem 14 Pułku Piechoty Józefem Kozińskim i wspólnego pamiątkowego zdjęcia z grupą harcerzy przed budynkiem Towarzystwa Wioślarskiego przy ul. Piwnej. Było to wielkie wydarzenie w dziejach miasta, odwiedziny Włocławka przez polityka tej rangi.