Wycieczka “Szlakiem Pierwszej Solidarności po Włocławku”

16 marca 2021 r. odwiedziliśmy miejsca związane z upamiętnieniem “Pierwszej Solidarności we Włocławku” i jej walki z reżimem komunistycznym. Apogeum konfrontacji przypada na lata stanu wojennego (1981-1983), kiedy działacze związkowi i mieszkańcy Włocławka uczestniczyli w manifestacjach i innych formach walki stawiając opór komunistycznej władzy. Pierwsze takie miejsce to ulica Bartnicka i Zakład Karny Mielęcin (Włocławek), dokąd po 13 grudnia 1981 roku trafili działacze Solidarności, opozycji demokratycznej z miasta i regionu oraz Płocka i Konina. W Zakładzie Karnym Włocławek w 1982 r. osadzony został równiez Dariusz Jaworski skazany wyrokiem sądu wojskowego, następnie przeniesiony do więzienia w Potulicach. W sumie internowanych w całym kraju w związku z wprowadzeniem stanu wojennego zostało kilka tysięcy działaczy opozycji. W 2003 r. z inicjatywy środowiska osób represjonowanych przez reżim komunistyczny z udziałem Dariusza Jaworskiego, ufundowano tablicę upamiętniającą działaczy opozycji walczących o wolną, niepodległą i demokratyczną Polskę, którą umieszczono na ścianie budynku więzienia przy głównej bramie. Każdego roku w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego organizowane są w tym miejscu uroczystości z udziałem dawnych opozycjonistów, władz państwowych i samorządowych dla upamiętnienia osób internowanych. W 2019 r. tablicę poddano zabiegom renowacyjnym.
Kolejne miejsce to teren Muzeum Diecezjalnego na Placu Kopernika. Przed Pałacem biskupa Szembeka (wikariat) ufundowana została tablica z okazji 21. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego przez reżim generała Jaruzelskiego dla upamiętnienia ofiar stanu wojennego, przede wszystkim mieszkańców Włocławka pokrzywdzonym i prześladowanym przez system panujący w PRL. W sumie liczba ofiar stanu wojennego w Polsce to około pięćdziesiąt osób, które straciły życie m.in. dziewięciu górników kopalni “Wujek” w Katowicach zastrzelonych przez żołnierzy LWP i zomowców w grudniu 1981 roku. Następnie udaliśmy się do Muzeum Historii Włocławka i zwiedziliśmy ekspozycję poświęconą historii miasta w okresie PRL. Naszą uwagę skupiliśmy na części wystawy dotyczącej lat 1980-1989. Oglądaliśmy fotografie m.i. z manifestacji organizowanych przez Solidarność, prasę, broszury, ulotki i wydawnictwa z okresu przed wprowadzeniem stanu wojennego i tzw. drugiego obiegu oraz wyborów czerwcowych 1989 roku. Na wystawie prezentowana jest kukła zomowca w pełnym “rynsztunku bojowym”. O ZOMO krążył dowcip, że to “bijące serce partii”. Udaliśmy się także na Cmentarz Komunalny we Włocławku i zapaliliśmy znicz na grobie Pana Dariusza Jaworskiego bohatera naszego projektu – XII edycji Kamieni Pamięci.
   Wycieczkę poprzedziło spotkanie z młodzieżą na terenie szkoły i skromna uroczystość wręczenia laureatom XI edycji Kamieni Pamięci Patrykowi i Marcinowi nagród ufundowanych przez IPN w postaci gier planszowych “Bitwa Warszawska” oraz dyplomów.