Kamienie Pamięci – Wikipedia

 Jest już hasło w Wikipedii poświęcone bohaterowi naszego projektu. Naszym celem jest rozwinięcie hasła o informacje dotyczące działalności Dariusza Jaworskiego związanej z upowszechnianiem wśród młodzieży wiedzy o działalności opozycji demokratycznej. Pan Jaworski zapraszany był na spotkania organizowane w szkołach m.in. w Zespole Szkół Elektrycznych. Był współorganizatorem konkursów historycznych dla młodzieży z ramienia Urzędu Miasta Włocławek i Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa we Włocławku. W obszarze edukacji historycznej i wychowania patriotycznego młodego pokolenia koordynował współpracę między tymi instytucjami.

Pana Jaworskiego poznałem w II połowie 2007 roku, gdy Koło Naukowe Historyków Zespołu Szkół Samochodowych zajęło I miejsce w konkursie “Cmentarz we Włocławku – Historia Miasta”. Kilka razy z Panem Dariuszem rozmawiałem na temat konkursu oraz jego działalności opozycyjnej w latach 80-tych i transformacji ustrojowej po 1989 roku. Z kolei relacja Pana Roberta Fetera, nauczyciela “Samochodówki” i autora serwisu internetowego “Pomniki, tablice, miejsca pamięci we Włocławku”, będzie dotyczyła współpracy z Panem Jaworskim, co przyniosło efekt w postaci renowacji Kamienia Pamięci dedykowanego ofiarom katastrofy lotniczej śmigłowca w 1996 roku. Do katastrofy doszło w lesie opodal Alei Królowej Jadwigi.

Niezwykle interesujący jest materiał wspomnieniowy zebrany na stronie internetowej (mlodzidlawolnosci.zsel.edu.pl). Są to relacje czołowych działaczy włocławskiej “Solidarności”: Dariusza Jaworskiego, Bartłomieja Kołodzieja, Agnieszki Kowalewskiej, Wojciecha Kwiatkowskiego, Adama Napiórkowskiego, Janusza Nowierskiego, dotyczące m.in. działalności Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Obrońców Wisły 1920 Roku oraz pamiętnego roku 1989 i wyborów czerwcowych. Szczególnie w pamięci utkwiły nam słowa Dariusza Jaworskiego, które padły w wywiadzie i są pewnego rodzaju puentą naszej najnowszej historii: “Jako historyk oceniam pewne sprawy krytycznie, jako człowiek – niczego nie żałuję”.