Włocławki…

Katalog „Włocławki.Ceramiczne wyroby z włocławskiej fabryki fajansu z lat 1952-1991” jest prezentacją unikatowych autorskich form ceramicznych powstałych we włocławskiej fabryce fajansu. Jest to pierwsza publikacja, która pokazuje także późniejsze i często mniej znane realizacje artystów-ceramików, projektantów zatrudnionych w Fabryce Fajansu. Cennym uzupełnieniem publikacji są prezentacje oryginalnych  projektów form fajansu włocławskiego. Ukazane w Katalogu obiekty pochodzą ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Publikacja była wydawnictwem towarzyszącym wystawie czasowej fajansu włocławskiego prezentowanej w Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy od 20 listopada 2020 do 31 stycznia 2021 roku.