Włocławek VI

Relikty dawnego Włocławka

W trakcie prac budowlanych [marzec 2012 r.] związanych z modernizacją ulicy Bulwary Marszałka Józefa Piłsudskiego odsłonięto na niewielkiej głębokości relikty dawnej budowli [cegła prawdopodobnie gotycka i kamień polny]. Ponieważ na przestrzeni dziejów poziom nawierzchni Starego Rynku wyraźnie się ”podniósł”, można więc domniemywać, iż owe relikty to fundament lub dolna partia muru kościoła [”wcześniejszej” fary, którą datować możemy na wiek XIV–II lokacja miasta lub wiek XV].

Drugą teorię jaką można sformułować w sprawie odsłoniętych murowanych fragmentów na wysokości fary św. Jana to hipoteza, iż jest to część ogrodzenia, które otaczało świątynię i znajdujący się przy niej cmentarz. Wraz z rozwojem miasta zlikwidowano ten i inne cmentarze znajdujące się na Starym Mieście i w Śródmieściu lokalizując nowy cmentarz przy ul. Chopina na przełomie XIX i XX wieku. Potrzebna jest publikacja popularno-naukowa na temat dawnych cmentarzy włocławskich, jako ważny przyczynek do dziejów miasta.

Podczas prac budowlanych dotyczących modernizacji kamienicy i budowy nowej przy ulicy Gdańskiej, przygotowując wykop pod fundamenty odsłonięto 3-4 pochówki, których stan wskazywał na ich związek z istniejącą w tym miejscu kamienną katedrą romańską.

Liczymy na to, iż ukaże się jakaś publikacja, może artykuł, na temat tych, wcześniejszych oraz następnych odkryć archeologicznych na terenie naszego miasta, których źródłem jest intensywny ruch budowlany w ramach procesu rewitalizacji i modernizacji infrastruktury drogowej, ciepłowniczej, itd. Zapewne drugiej takiej szansy poznania przeszłości naszego miasta już nie będzie, dlatego teraz musimy wyjątkowo skrupulatnie ten moment wykorzystać.