Utworzenie Koła Naukowego Historyków

We wrześniu 2003 roku z inicjatywy mgr Dariusza Kozińskiego zostało utworzone Koło Naukowe Historyków przy Z. S. Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku. Na pierwszym spotkaniu opracowane zostały cele i metody oraz program działania koła.