Turniej wiedzy o Marszałku Piłsudskim

    21 lutego 2020 r. zorganizowaliśmy w szkole turniej wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim. Turniej nasz wpisuje się w uroczystości organizowane w całym kraju w związku z obchodami 100. rocznicy wojny polsko-bolszewickiej – Wojny Roku 1920 i Bitwy Warszawskiej oraz Bitwy nad Niemnem. Lord  Abernon Bitwę Warszawską nazwał osiemnastą decydującą bitwą w dziejach świata i miał na myśli uratowanie Polski i Europy przed komunizmem bolszewickim. Zwycięski wódz Marszałek Piłsudski wytyczył granicę Polski na Wschodzie i uratował kraj przed agresją Rosji bolszewickiej. Polska powstrzymała ekspansję bolszewicką w Europie na 21 lat.

W finale konkursu wzięło udział czterech uczniów:

1/ Bartosz Zdzienicki 1 TiC

2/ Wojciech Kruczyński 3 LoA

3/ Agata Górecka 2 Loa

4/ Adam Siemaszko 3 LoA

Laureaci turnieju w kolejności jw. otrzymali dyplomy.