Święto Niepodległości 11 XI 1918

Z okazji 97. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę młodzież koła historycznego przygotowała w szkole wystawę oraz referat przedstawiony na akademii szkolnej. Wystawa cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży.

„Wydaje mi się, że przewaga techniki niemieckiej pokona Rosję, że jednak bogactwo i zasoby materialne Anglii i Francji wezmą górę nad siłami Niemiec. To rzecz prosta, byłoby najkorzystniejsze dla nas, ale trudno jest bawić się w zgadywanie wyników wojny.” [ Relacja Walerego Sławka z 9 września 1936 r., uzupełniająca wywiad J. Hłaski z 1913 r.]

„Nie chcę być ani imperialistą, ani federalistą, dopóki nie mam możności mówienia o tych sprawach z jaką taką powagą – no i rewolwerem w kieszeni. Wobec tego, że na Bożym świecie zaczyna zdaje się zwyciężać gadanina o braterstwie ludzi i narodów i doktrynki amerykańskie, przechylam się z miłą chęcią na stronę federalistów”. [ List do Leona Wasilewskiego z kwietnia 1919 r.]

Józef Piłsudski
Marszałek miał zawsze gotowy do realizacji mały i duży plan. Jako polityk i wódz był przede wszystkim realistą, nie zaś doktrynerem i to co robił służyło polskiej racji stanu. Osnową Jego decyzji były uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, których nie ignorował.

Święto Niepodległości Polski

11 listopada 1918 roku w Warszawie Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące I wojnę światową. Po 123 latach zaborów Polska odzyskiwała niepodległość. 11 listopada zamknięty został historyczny etap zmagań o odrodzenie niepodległego bytu państwowego. W 1918 roku społeczeństwo polskie było zróżnicowane politycznie, przywódcy ze sobą konkurowali, jednak w chwilach decydujących potrafili wznieść się ponad swoje ambicje, ponad interesy swoich formacji partyjnych, ponad podziały historyczne. W listopadowe dni 1918 roku Polacy wykorzystując klęskę Cesarstwa Niemieckiego oraz anarchię w Rosji opanowanej przez bolszewików sami przejęli w swoje ręce losy ojczyzny i Polska powróciła na mapę Europy. Zaistniała sytuacja międzynarodowa była dla naszych aspiracji niepodległościowych wyjątkowo korzystna. Cztery lata wcześniej w chwili wybuchu I wojny światowej mogliśmy jedynie pomarzyć o tym, że w momencie jej zakończenia wszystkie państwa zaborcze będą całkowicie rozbite i bezsilne. Rozwój wydarzeń w Europie oraz nasze zaangażowanie polityczne i wojskowe w I wojnie światowej, zwłaszcza po stronie zwycięskiej Ententy sprawiły, że niepodległość Polski znalazła szerokie uznanie i poparcie wśród narodów świata.

11 listopada władzę przejmuje w kraju Józef Piłsudski, wokół którego konsoliduje się całe społeczeństwo. Rozpoczęła się praca od podstaw, odrabianie straszliwych porozbiorowych strat. Na pierwszy plan wysuwa się problem odbudowy terytorialnej państwa, walka o granice oraz obrona dopiero co odzyskanej niepodległości przed agresją Rosji bolszewickiej. Proces ten trwa aż do roku 1922 i kończy się wielkim sukcesem. Wybitne postacie z owych przełomowych lat – jak Marszałek Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos, Ignacy Daszyński, Wojciech Korfanty, generał Józef Haller, generał Lucjan Żeligowski, generał Tadeusz Jordan Rozwadowski, generał Władysław Sikorski, generał Edward Śmigły-Rydz, generał Kazimierz Sosnkowski, generał Józef Dowbór-Muśnicki – przeszły do legendy i historii.