Wniosek do Prezydenta Miasta Włocławka

Dariusz Koziński Włocławek 06.11. 2015 r.

Prezydent Miasta Włocławka
Pan dr Marek Wojtkowski

Wniosek
Jako obywatel naszego miasta zwracam się z wnioskiem do Pana Prezydenta o podjęcie działań dotyczących ratowania zabytkowych pomników nagrobnych na Włocławskim Cmentarzu Komunalnym przy alei Chopina.

Prośba moja dotyczy konkretnych obiektów, którym grozi katastrofa budowlana w związku z ich daleko idącym odchyleniem od pionu: postument i rzeźba figuralna. Chodzi mi o dwa nagrobki: modernistyczny pomnik nagrobny Bogdana Kowalewskiego [zm. 1911], autorstwa F. Gontarskiego, kwatera 23: cokół i rzeźba figuralna w formie antycznego naczynia wykonane z piaskowca. Drugi nagrobek Franciszka [zm. 1901] i Pauliny Łukasik wykonany jest z czarnego marmuru: cokół i rzeźba figuralna w formie krzyża łacińskiego. Pomnik nagrobny rodziny Łukasik otoczony jest metalowym ogrodzeniem i znajduje się przy głównej alei naprzeciwko kaplicy Żyburskich.

Obecna sytuacja jest taka, iż przy niewielkim nakładzie kosztów można te pomniki nagrobne uratować i mamy tu na myśli przywrócenie pionu w/w obiektom. Jeżeli teraz nie zareagujemy, to nagrobki te przewrócą się i kamień się roztrzaska. Zwracam się do Pana w tej sprawie, ponieważ nie znam sytuacji prawnej dotyczącej owych nagrobków, czy są spadkobiercy, którzy mogliby zadbać o ich stan techniczny. Mam nadzieję, iż Pan Prezydent wspólnie z kierownikiem Delegatury we Włocławku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu mgr Danutą Walczewską, uratujecie te piękne pomniki nagrobne.

Proszę także o podjęcie działań mających na celu oczyszczenie z mchu i innych naleciałości pomników nagrobnych w najbardziej zdegradowanej, ewangelickiej części naszego cmentarza. Remontu wymaga także kaplica Żyburskich oraz liczne tzw. pieczary z czerwonej cegły, które dosłownie rozpadają się. Oczywiście, na cmentarzu znajduje się więcej zabytkowych pomników nagrobnych wymagających renowacji i zaangażowania większych środków finansowych, ale ich odnowienie można rozłożyć w czasie.

Z wyrazami szacunku
Dariusz Koziński nauczyciel historii
opiekun koła historycznego

Otrzymuje do wiadomości:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków W Toruniu. Delegatura we Włocławku, kierownik mgr Danuta Walczewska.