Sprawozdanie z realizacji projektu

Sprawozdanie z realizacji projektu: Bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej, XI edycja projektu Kamienie Pamięci.

a/ Dane realizujących projekt.

1/ Grupa realizująca projekt –  Koło Naukowe Historyków Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku: Dariusz Koziński opiekun, Patryk Bohdanowicz i Marcin Nowak uczniowie.

2/ Adres do korespondencji.

3/ Adres mailowy.

4/ Telefon.

b/ Dane dotyczące projektu.

5/ Tytuł projektu: Major Józef Rodzeń oficer 14 Pułku Piechoty.

6/ Bohater projektu:

-/ Imię i nazwisko: Józef Rodzeń.

-/ Miejsce i data urodzenia: Kamień w powiecie rzeszowskim, 18 I 1899 r.

-/ Krótki opis działalności bohatera: Józef Rodzeń ur. w 1899 r. ukończył szkołę ludową oraz siedem klas gimnazjum realnego. W 1917 r. został powołany do armii austro-węgierskiej i walczył na froncie włoskim. W listopadzie 1918 r. zgłosił się jako ochotnik do służby w odrodzonym Wojsku Polskim, został wcielony do 14pp i służył na froncie do 6 maja 1920 r. Uczestnik wojny polsko-ukraińskiej i polsko-sowieckiej. Od 1 czerwca 1920 r. w Wielkopolskiej Szkole Podchorążych Piechoty. W związku z ofensywą Armii Czerwonej szkoła otrzymała zadanie osłaniania przedmościa w Fordonie (VII/VIII 1920 r.). Po ukończeniu szkoły powrócił do służby w 14pp, natomiast na płaszczyźnie społecznej udzielał się w harcerstwie włocławskim. Jako dowódca III batalionu 14pp walczył w kampanii polskiej i zginął 19 września 1939 r. w miejscowości Kromnów. Pochowany został na cmentarzu komunalnym we Włocławku. Odznaczony był Krzyżem Walecznych 1920 roku, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Gwiazdą Przemyśla. Pośmiertnie awansowany został do stopnia podpułkownika i odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari.

7/ Opis działań podjętych w ramach projektu.   

  Przystępując do realizacji projektu opracowaliśmy plan działania:

1/ Odnalezienie bohatera i napisanie biografii: major Józef Rodzeń.

a/ Postanowiliśmy przypomnieć także postać bohatera poprzednich projektów „Kamieni Pamięci” kapitana Józefa Kozińskiego.

2/ Zaprezentowanie bohaterów społeczności lokalnej:

a/  Strona internetowa Koła Naukowego Historyków pod adresem knh.wwi.pl,

b/  strona internetowa o 14 Pułku Piechoty pod adresem 14pp.wwi.pl,

c/ portale społecznościowe,

d/ wycieczka „Szlakiem 14. PP. po Włocławku”,

e/ wystawa w szkole,

f/ artykuł „Major J. Rodzeń i kapitan J. Koziński oficerowie Wojska Polskiego. Biografie równoległe”,

g/ prezentacja w szkole projektu „Kamienie Pamięci – Bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej”.

3/ Utrwalenie pamięci o bohaterach w lokalnej przestrzeni publicznej.

a/ hasło w Wikipedii,

b/ Izba Pamięci w szkole.

4/ Do 29.03. 2020 r. wysłanie sprawozdania do IPN Oddział w Poznaniu.

   Do realizacji projektu „Bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej” wybraliśmy oficerów włocławskiego 14 Pułku Piechoty, bohaterów lokalnych i zapomnianych. Postać kapitana Kozińskiego przypomnieliśmy społeczności lokalnej realizując poprzednie projekty „Kamienie Pamięci”, natomiast tegoroczny projekt Instytutu Pamięci Narodowej postanowiliśmy wykorzystać do wypromowania kolejnego lokalnego bohatera majora Józefa Rodzenia. XI edycja projektu była także okazją do utrwalenia wiedzy o kapitanie Kozińskim, którego wybraliśmy na patrona naszego koła historycznego: Koło Naukowe Historyków imienia hm. Józefa Kozińskiego kpt. 14. PP. Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku. Opiekun KNH jest autorem hasła  o kpt. Kozińskim w I tomie Włocławskiego Słownika Biograficznego oraz wnukiem. Posiadana przez nas wiedza i dostęp do zdjęć i dokumentów pozwoliły nam na napisanie biografii bohatera mjr Rodzenia i zaprezentowania w ramach XI edycji projektu. Wybraliśmy tych oficerów również dlatego, że drogi życiowe i kariery naszych bohaterów wykazują pewną zbieżność, jest wiele punktów stycznych, co wykazaliśmy w artykule „Biografie równoległe”. Można sformułować wniosek, że są to typowe drogi życiowe oficerów zawodowych Wojska Polskiego rocznika (plus/minus) 1900. W 1920 roku Rodzeń miał lat 21, natomiast Koziński lat 18. Rodzeń „wąchał już proch”, natomiast Koziński poszedł na wojnę jako ochotnik. Każdy z nich uczestniczył w innym etapie wojny polsko-bolszewickiej i na różnych frontach.

   Do zaprezentowania bohatera projektu oraz przypomnienia bohatera poprzednich projektów wykorzystaliśmy przede wszystkim media elektroniczne. Mamy dwie strony internetowe i jesteśmy obecni na portalach społecznościowych, gdzie promujemy projekt, bohaterów i logo projektu. Na stronie internetowej Koła Naukowego Historyków prezentujemy naszą aktywność związaną z realizacją programów autorskich oraz działania dotyczące projektu IPN „Bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej”. Na stronie zamieściliśmy biografię naszego bohatera, artykuł „Biografie równoległe” oraz felieton z wycieczki „Szlakiem 14.PP. po Włocławku”. Podczas wycieczki odwiedziliśmy miejsca związane z jednostką, które zachowały się do naszych czasów oraz byliśmy na cmentarzu komunalnym i zapaliliśmy lampki na grobach naszych bohaterów. Na stronie KNH wszystkie wpisy związane z projektem są wyodrębnione w układzie chronologicznym w ramach kategorii: XI edycja projektu Kamienie Pamięci.

   Kolejna strona dotyczy 14 Pułku Piechoty stacjonującego w okresie 20-lecia międzywojennego we Włocławku i Dziennika Bojowego 14. PP. z kampanii polskiej 1939 r. Na stronie jest także biografia majora Rodzenia i kapitana Kozińskiego oraz inne artykuły. Materiały przez nas opracowane dotyczące projektu i bohaterów wypromowaliśmy na portalu społecznościowym Facebook. Nasze strony są podlinkowane na stronie Zespołu Szkół Samochodowych (zss.q4.pl).

   Z końcem lutego zaprezentowaliśmy w szkole wystawę dedykowaną naszym bohaterom. Wystawa jest obecnie częścią Izby Pamięci w sali 31 D. 6 marca 2020 r. KNH zaprezentowało w szkole projekt „Bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej”. W prezentacji projektu uczestniczył wicedyrektor Janusz Karczmarczyk, koleżanki i koledzy nauczyciele, młodzież. Prezentacji dokonał opiekun KNH wraz z uczniami realizującymi projekt. Opiekun KNH na spotkaniu przedstawił w ogólnym zarysie konflikt oraz epizod włocławski Wojny Roku 1920. Na koniec spotkania uczniowie obejrzeli wystawę, publikacje, odznaczenia majora Rodzenia oraz pamiątki rodzinne po kapitanie Kozińskim. Spotkaniu towarzyszyła prezentacja multimedialna.

  Kolejne zadanie w ramach projektu to utrwalenie wiedzy o bohaterze w lokalnej przestrzeni publicznej. W 2018 roku nawiązaliśmy współpracę z włocławskim wikipedystą Panem Rafałem Michalakiem, autorem kilkunastu haseł o oficerach 14. PP. Wspólnie opracowaliśmy hasło o kpt. Kozińskim (Nieznany Bohater Niepodległości), które wzbogaciliśmy o kategorię „Działalność harcerska” (Harcerze Niepodległej) oraz przyczyniliśmy się do rozwinięcia hasła o majorze Rodzeniu. Opiekun KNH miał okazję wiele razy rozmawiać z Panem Michalakiem, stąd wymiana informacji, dokumentów, zdjęć. Nasza współpraca jest odnotowana.

   W szkole mamy Izbę Pamięci dedykowaną naszym bohaterom (sala 31 D). W dwóch gablotach prezentowane są zdjęcia, dokumenty, dyplomy, legitymacje, opisy. Każda gablota dotyczy jednego bohatera: majora Rodzenia i kapitana Kozińskiego. Mamy też album o harcerstwie oraz trochę falerystyki i opracowania książkowe (m.in. 1 i 3 tom WSB). W 3 tomie jest biogram  majora Józefa Rodzenia.

   Każdy wpis na stronie KNH, szkolnej i na Facebook’u związany z realizacją projektu sygnowany jest logo projektu. Na wystawie było prezentowane logo projektu  i obecnie w Izbie Pamięci.

 8/ Instytucje i osoby wspomagające realizację projektu.

  Pomoc w realizacji projektu otrzymaliśmy ze strony dyrektora naszej szkoły Pana Ryszarda Suwały. Pan Rafał Michalak pomógł nam w opracowaniu i opublikowaniu w Wikipedii haseł o naszych bohaterach. Pan Robert Feter nauczyciel naszej szkoły pomógł nam w opracowaniu i „wydrukowaniu” dokumentów.

9/ Wrażenia z realizacji projektu.

   Plan projektu zrealizowaliśmy do 11 marca 2020 roku. Sprawozdanie w formie tradycyjnej napisaliśmy w I połowie marca i opublikowaliśmy na stronie internetowej KNH.

                                                                             14.03. 2020 r.  Koło Naukowe Historyków

 

Portfolio:

Bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej XI edycja projektu Kamienie Pamięci

Sprawozdanie z realizacji projektu.

Załącznik 1:  Biografia majora Józefa Rodzenia.

Załącznik 2: Artykuł „Major Rodzeń i kapitan Koziński oficerowie Wojska Polskiego. Biografie równoległe”.

Załącznik 3: Wycieczka „Szlakiem 14 Pułku Piechoty po Włocławku”.

Załącznik 4: Prezentacja projektu w szkole.

Załącznik 5: Izba Pamięci w szkole.

Załącznik 6:  Dokumenty, dyplomy, zdjęcia.