Pocztówka – Druskieniki Pana Marszałka

   

Ulubionymi miejscami wypoczynku Marszałka Józefa Piłsudskiego na Litwie było uzdrowisko w Druskienikach nad Niemnem i prywatny dworek w Pikieliszkach. Podczas pobytu na Litwie zawsze odwiedzał ukochane Wilno i cmentarz na Rosie gdzie spoczywała ukochana matka Maria z Billewiczów Piłsudska, która ukształtowała jego patriotyzm. Inne ważne miejsce Marszałka na mapie Wilna to Uniwersytet.

   W latach 30-tych dla poratowania zdrowia Pan Marszałek spędził 3,5 miesiąca na Maderze (1930/31) i był to najdłuższy pobyt Piłsudskiego za granicą w niepodległej Polsce. Ostatnim wyjazdem wypoczynkowym Marszałka za granicę był pobyt w Egipcie w 1932 roku.

Pocztówka „złożona” – Pamiątka z Druskienik:

1/ Kąpiele słoneczno-powietrzne.

2/ Kąpiele kaskadowe na Rotniczance.

3/ Kąpiele.

4/ Fragment parku.

5/ Statek na Niemnie.

6/ Źródło lecznicze i wieś litewska Bałtaszyszki.

7/ Park. Muszla dla orkiestry.

8/ Most przy plaży.

9/ Przystań łódek na jeziorze Druskonie.

10/ Most nad Rotniczanką.

Pocztówka: Wydawnictwo A.F.W. lata 30-te. (ze zbiorów opiekuna KNH).