Skarby epoki Piastów

Wystawa w 700. rocznicę koronacji Władysława Łokietka (1320-2020). Koronacja Łokietka w Katedrze Wawelskiej symbolicznie wyznaczała koniec epoki rozdrobnienia dzielnicowego i oznaczała odrodzenie Królestwa Polskiego. Już nie katedra w Poznaniu była miejscem koronacji królów polskich. Na wystawie zgromadzono najwspanialsze zabytki sztuki romańskiej i gotyckiej nie tylko z Krakowa, ale też z Włocławka (Muzeum Diecezjalne), Płocka (Muzeum Diecezjalne), Gniezna, Poznania, Wrocławia, legendarne skarby ze Środy Śląskiej. Wystawa styczeń – kwiecień 2020. Wystawie towarzyszy katalog.