Skarby epoki Piastów

Wystawa w 700. rocznicę koronacji Władysława Łokietka (1320-2020). Koronacja Łokietka w Katedrze Wawelskiej symbolicznie wyznaczała koniec epoki rozdrobnienia dzielnicowego i oznaczała odrodzenie Królestwa Polskiego. Już nie katedra w Gnieźnie była miejscem koronacji królów polskich. Na wystawie zgromadzono najwspanialsze zabytki sztuki romańskiej i gotyckiej nie tylko z Krakowa, ale też z Włocławka (Muzeum Diecezjalne: kielich, pierścień i krzywula pastorału z XIII/XIV w. wydobyte w Katedrze Włocławskiej z grobu biskupa Macieja Gołańczewskiego), Płocka (Muzeum Diecezjalne: kielich i patena z XIII w. dary Konrada Mazowieckiego), Gniezna, Poznania, Wrocławia, legendarne skarby ze Środy Śląskiej. Wystawa styczeń – kwiecień 2020. Wystawie towarzyszy katalog.

Poza katedrami w Gnieźnie i Krakowie jeszcze w ówczesnej kolegiacie warszawskiej św. Jana dwukrotnie miała miejsce koronacja: 1705 r. Stanisława Leszczyńskiego i 1764 Stanisława Antoniego Poniatowskiego. W 1829 roku na Zamku Królewskim w Warszawie w Sali Senatorskiej koronę Królestwa Polskiego – Kongresowego na swoje skronie włożył Mikołaj I Romanow.