Plan pracy na rok szkolny 2022-2023

1/ Program autorski: moduł X „Zabytkowe nekropolie w Polsce i wielkie muzea krajowe”.
a/ Muzeum Okręgowe w Toruniu „Kamienica pod Gwiazdą”.
2/ Program autorski „Historia i zabytki Włocławka”.
a/ Wycieczka „Szlakiem włocławskiego przemysłu. XIX wiek do 1918 roku i II RP”.
b/ Wycieczka do muzeum.
3/ Organizacja wystaw w szkole i udział w projektach i konkursach.
4/ Redagowanie stron internetowych: KNH i 14 PP.
5/ Współpraca z WTN, MZKiD, MBP, PTH.