Pamiętamy – KATYŃ 1940

81. rocznica zbrodni katyńskiej. Zbrodni dokonanej  na polskich oficerach przez sowieckie NKWD na rozkaz Stalina i jego najbliższych współpracowników.