Konstytucja 3 Maja 1791 rok

   Z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja młodzież koła historycznego przygotowała w szkole wystawę.

  Konstytucja 3 Maja stanowiła pierwszy tego typu dokument przyjęty w Europie, a drugi po konstytucji amerykańskiej. Składała się z jedenastu artykułów, które znacząco modyfikowały zasady funkcjonowania państwa. Wprowadziła m.in. ustrój dziedzicznej monarchii konstytucyjnej, trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sadowniczą oraz poprawiała sytuację znacznej części obywateli. Uchwalenie konstytucji było jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach I Rzeczpospolitej i próbą przywrócenia niezawisłości państwowej.

       „I rzekła na koniec Polska: ktokolwiek przyjdzie do mnie będzie wolny i równy, gdyż  ja jestem Wolność”   

 Adam Mickiewicz