Kamienie Pamięci – WIKIPEDIA

    Biorąc udział w realizacji projektów Kamienie Pamięci nawiązaliśmy współpracę z włocławskim wikipedystą Panem Rafałem Michalakiem autorem kilkunastu haseł poświęconych oficerom 14 Pułku Piechoty. Z naszą pomocą Pan Michalak opracował hasło poświęcone kapitanowi Józefowi Kozińskiemu i majorowi Józefowi Rodzeniowi. Z naszej inspiracji i z naszym udziałem Pan Rafał wprowadził do hasła o kapitanie Kozińskim nową kategorię poświęconą działalności naszego bohatera w ruchu harcerskim. Opiekun koła historycznego Dariusz Koziński, wnuk kpt. Kozińskiego udostępnił dokumenty i zdjęcia wykorzystane do opracowania haseł.

   Miałem też przyjemność odbycia wielu rozmów z Panem Rafałem na temat oficerów 14 Pułku Piechoty oraz uzyskałem informacje na temat pochówku żołnierzy włocławskiego pułku na cmentarzu komunalnym we Włocławku. Na stronie internetowej poświęconej Dziennikowi Bojowemu 14PP, którą prowadzę wspólnie z młodzieżą koła historycznego Z.S. Samochodowych gromadzimy informacje celem opracowania pełnego zestawienia żołnierzy, podoficerów i oficerów 14 PP pochowanych przy ul. Chopina.

   W tym miejscu pragnę podziękować Panu Rafałowi Michalakowi za współpracę i udostępnienie nam zdjęć i dokumentów dotyczących majora Józefa Rodzenia, które zostaną wykorzystane przy realizacji XI edycji Kamieni Pamięci „Bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej”.

Z poważaniem Dariusz Koziński

Hasła w Wikipedii pod linkami:

Józef Rodzeń

Józef Koziński