Warszawa na przedwojennej pocztówce

Pocztówki z okresu 20-lecia międzywojennego, na których prezentowane są obrazy T. Cieślewskiego, A. Piotrowskiego, S. Sawiczewskiego.

Seria pocztówek wydanych przez K. Wojutyńskiego w Warszawie, 1926.

Seria pocztówek wydanych przez Salon Kulikowskiego w Warszawie, lata 20/30 XX wieku.

Z prywatnych zbiorów opiekuna KNH.