1699-2019 pokój karłowicki

    320. rocznica pokoju w Karłowicach kończącego zmagania z Turkami i Tatarami na południowo-wschodnich kresach I RP.  Ze wszystkich wojen jakie toczyła Rzeczpospolita Obojga Narodów w II połowie XVII wieku tylko na południu wyszliśmy bez strat terytorialnych i była to wielka zasługa hetmana i króla Jana III Sobieskiego zmarłego w 1696 roku. Na mocy pokoju karłowickiego Turcja zwracała nam Podole z Kamieńcem Podolskim oraz województwo bracławskie i część kijowskiego.

Wojsko Polskie w czasach Sobieskiego

Seria pocztówek wydanych przez Biuro Wydawnicze RUCH, 1968, z okazji 25-lecia Ludowego Wojska Polskiego.