Napoleon w Egipcie

220. rocznica wyprawy do Egiptu (1798-1801)

W maju 1798 roku generał Bonaparte wyruszył na podbój Egiptu. Był to ważny epizod w konflikcie francusko-angielskim. Po „drodze” zajęto Maltę i opanowano turecką prowincję nad Nilem. Bitwa pod piramidami, zajęcie Kairu i klęska floty francuskiej pod Abukirem. Wyprawa była epickim dokonaniem, prawie jak I krucjata, ale zakończyła się polityczną porażką i naukowym sukcesem. Zapoczątkowała rozwój egiptologii, a przywieziony z wyprawy słynny kamień z Rosetty (British Museum w Londynie) stał się kluczem do odczytania hieroglifów. W wyprawie wzięła udział garstka Polaków, m.in. kapitan Józef Sułkowski adiutant Napoleona i generał (jakobin) Józef Zajączek późniejszy – z łaski cara i króla – książę namiestnik Królestwa Kongresowego (już nie jakobin). Stąd nazwa pałacu prezydenckiego w Warszawie: dawniej radziwiłłowski, potem namiestnikowski.

Pocztówki ze zbiorów opiekuna KNH