200 rocznica bitwy pod Raszynem 1809-2009

W roku 1809 ks. Józef Poniatowski jako wódz naczelny wyprowadził w pole 14-tysięczne wojsko polskie przeciwko 30-tysięcznej armii austriackiej. Bohaterska bitwa obronna stoczona 19 kwietnia pod Raszynem załamała inicjatywę austriacką, wkroczenie zaś do Galicji było pełnym sukcesem polskim. W wyniku traktatu pokojowego przyłączono do Księstwa Warszawskiego Radom, Siedlce, Lublin, Zamość i Kraków, podnosząc równocześnie siłę zbrojną. Bitwa pod Raszynem przywróciła wiarę w polski oręż.

Wojsko Polskie w czasach KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO

Wojsko Polskie w czasach Księstwa Warszawskiego.

Okres Księstwa stanowi jedną z najpiękniejszych kart oręża polskiego. Opiewany przez Mickiewicza w “Panie Tadeuszu”, odzwierciedlony w “Popiołach” Żeromskiego, opracowany przez wybitnych uczonych, z Bronisławem Gembarzewskim na czele, utrzymał się w polskiej świadomości narodowej jako epoka bohaterstwa i chwały.

Barwność i elegancja tego wojska, wielka ilość świetnej kawalerii na wspaniałych wierzchowcach, były natchnieniem dla współczesnych malarzy i wielu następnych generacji.

1/ Wódz Naczelny, książę Józef Poniatowski
2/ Adiutant Naczelnego Wodza
3/ Dobosz 4 pułku piechoty
4/ Grenadier 4 pułku piechoty
5/ Jeździec 8 pułku ułanów
6/ Jeździec kompanii wyborczej 1 pułku strzelców
7/ Jeździec 14 pułku kirasjerów
8/ Kanonier pułku artylerii pieszej
9/ Szwoleżer pułku lekkokonnego polskiego gwardii cesarza Napoleona I

Wojsko Polskie w czasach Księstwa Warszawskiego

Seria pocztówek wydanych przez Biuro Wydawnicze RUCH, 1968, z okazji 25-lecia Ludowego Wojska Polskiego.