41. rocznica stanu wojennego

13 grudnia 1981 roku autorytarny reżim komunistyczny generała Jaruzelskiego wprowadził w Polsce stan wojenny. Młodzież koła historycznego zapaliła symbolicznie Światło Wolności i przygotowała w szkole wystawę upamiętniającą tamte tragiczne wydarzenia.