40. rocznica stanu wojennego 1981-2021

W 2021 roku przypada 40. rocznica bezprawnego wprowadzenia stanu wojennego w Polsce – 13 grudnia 1981 roku. Przyniósł on Polakom wiele cierpienia, jednocześnie zaprzepaszczając nadzieję na demokratyzację życia publicznego. Aresztowano kilka tysięcy działaczy Solidarności i opozycji demokratycznej, wprowadzono godzinę milicyjną, zmilitaryzowano gospodarkę, przerwano wszelkie połączenia, wszędzie były patrole wojska i milicji, natomiast w mediach cały czas nadawano przemówienie generała Jaruzelskiego szefa WRON. Wszelkie próby oporu podejmowane przez społeczeństwo były brutalnie tłumione.

By przypomnieć tamte wydarzenia i ich konsekwencje młodzież Koła Naukowego Historyków przygotowała w szkole wystawę. Na wystawie prezentowane są także materiały przygotowane przez nas podczas realizacji ogólnopolskiego projektu IPN Kamienie Pamięci „Bohaterowie opozycji demokratycznej 1981-1983”.

Przy okazji zamieszczamy pamiątkową odznakę opiekuna KNH za udział w strajku okupacyjnym w „Harmonijce” w listopadzie 1981 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w obronie autonomii wyższych uczelni.