Z dziejów Włocławka – Browar Bojańczyków

Polecamy: Od browaru Bojańczyków do Centrum Kultury ”Browar B”. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, wydanie II – zmienione i uzupełnione, Włocławek 2015. Autorami publikacji jest Tomasz Dziki i Marek Wasielewski.

Spis treści:

Tomasz Dziki
Dzieje browaru Bojańczyków [1840-1939].
-Wprowadzenie.
– Założenie Browaru.
– Zmiany własnościowe i organizacyjne do 1939 r.
– Działalność produkcyjna Browaru.
– Od manufaktury do monopolisty na lokalnym rynku.
– Działalność Browaru do 1918 r.
– Lata międzywojenne [1918-1939].

Sylwetki właścicieli browaru:
Kazimierz Bojańczyk [1796-1855]
Rafał Bojańczyk [1824-1885]
Wincenty Albrecht Bojańczyk 1850-1926]
Jerzy Zygmunt Bojańczyk [1881-1947]

Marek Wasielewski
Od II wojny światowej do Centrum Kultury ”Browar B”
– Nieruchomość przy ul. Łęgskiej 28 w latach II wojny światowej i w PRL-u.
– Centrum Kultury ”Browar B”.
Resume.
Załączniki (Teksty źródłowe).
Bibliografia.