WOLNOŚĆ-25 LAT: 1989-2014

Największe porażki:
a/ bezrobocie (90% badanych);
b/ reforma emerytalna (75% badanych);
c/ rozwarstwienie społeczne (75% badanych);
d/ reformy służby zdrowia (73% badanych);
e/ poziom moralny elit politycznych (69% badanych).