Włocławek V

Dzielnica kultury

Pomysł Towarzystwa Miłośników Włocławka na postawienie nowego budynku teatru we Włocławku jest godny pochwały i poparcia. Różnimy się tylko w sprawie lokalizacji. Inwestycję taką należy wpisać w realizowany w mieście program rewitalizacji, natomiast w mojej ocenie Zielony Rynek takich zabiegów nie wymaga. Realizacja inwestycji w tym miejscu i na taką skalę (budynek teatru i obiekty towarzyszące), jak proponuje Stowarzyszenie, oznaczałoby zniszczenie nowej nawierzchni i konieczność wyburzenia budynku hali, której estetykę można poprawić.

Myślę, że budowa teatru na najbardziej zdegradowanym terenie miasta byłoby właściwą realizacją programu rewitalizacji (bulwary). W ten sposób nie ograniczymy się tylko do zmiany nawierzchni, ale ze względu na lokalizację doprowadzimy do całkowitej przebudowy tej tkanki miasta, społecznej i architektonicznej, na obszarze, który świadomie powinniśmy kreować jako dzielnicę kultury. W mojej ocenie budowa teatru nad Wisłą przy bulwarach, na obszarze między budynkami MZKiD a Starym Rynkiem, to lokalizacja idealna, jedyny sposób, żeby z ruin podnieść Stare Miasto, kreując tam dzielnicę kultury. Na tym terenie jest dużo wolnej przestrzeni i zrujnowanych domów, które w większości prędzej czy później nadawać się będą do rozbiórki. Nad Wisłą, na terenie Starego Miasta, jest szansa stworzenia dzielnicy kultury, gdyż zachował się potencjał w postaci siatki ulic średniowiecznego miasta i wolnych parceli są zabytki, które należałoby wyeksponować, natomiast resztę chałupek wyburzyć. Takie rozwiązania stosuje się w całej Europie, również i w Polsce.

Uważam, iż pomysł na rewitalizację Starego Miasta we Włocławku, powinien obejmować Centrum Kultury Browar B, Pałacyk Steinhagena, rozbudowę MZKiD przy Bulwarach, Teatr, Stary Rynek z nową nawierzchnią i zrekonstruowanym klasycystycznym ratuszem i porządkowanie terenu do ulicy Gdańskiej dla stworzenia zwartej, stylowej zabudowy typowej dla starówki. Projekt ten byłby odzwierciedleniem tej myśli, którą sformułował Piotr Nowakowski dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, kreowania dzielnicy kultury w obszarze nadwiślańskim. W pobliżu tego kwartału znajduje się zrewitalizowany, najpiękniejszy zakątek naszego miasta – Plac Kopernika. Jeśli udałoby się zrealizować tę koncepcję to nasze miasto będzie posiadać dwa uzupełniające się centra o charakterze handlowo-rozrywkowym i kulturalnym: Plac Grodzki i Wolności oraz Stare Miasto – dzielnica historii i kultury.

Naturalnym pomostem między tymi centrami stanie się Śródmieście, które jako dzielnica o historycznej XIX i XX- wiecznej zabudowie zyska na znaczeniu i prestiżu. Śródmieście to obszar z tkanką społeczną, która boryka się z licznymi problemami i zabudową w znacznej części zdekapitalizowaną. Osią komunikacyjną integrującą tę przestrzeń są ulice Królewiecka, Zielony Rynek i Trzeciego Maja oraz ulica Brzeska, Wojska Polskiego.

Włocławek potrzebuje śmiałej, perspektywicznej polityki dotyczącej rozwoju miasta, prawdziwej rewitalizacji, która zmieni jego oblicze i uczyni prawdziwą stolicą Kujaw. Potrzebne są śmiałe inwestycje w rodzaju Hali Mistrzów, sprawią, że Włocławek będzie postrzegany jako nowoczesne i atrakcyjne miasto na miarę aspiracji i potrzeb Włocławian oraz oczekiwań mieszkańców Kujaw wschodnich, pragnących posiadania prawdziwej stolicy regionu z zachowaną i właściwie zrewitalizowaną starówką – centrum współczesnej kultury.

kwiecień 2011 r.
Koziński Dariusz