UczMy – artykuł

Jubileusz 20-lecia Koła Naukowego Historyków „Samochodówki” 2003-2023

Koło Naukowe Historyków działa nieprzerwanie od września 2003 roku. Z początkiem tego roku szkolnego zegar odmierzy równo 20 lat mojej pracy z młodzieżą na szlaku przygody intelektualnej wykraczającej poza ramy programu szkolnego. Jubileusz to dobry moment na odrobinę refleksji. Koło historyczne o profilu turystycznym powstało, żeby ożywić i uatrakcyjnić ofertę zajęć pozalekcyjnych, przyczyniając się do rozwoju intelektualnego młodzieży. Praca KNH przebiega zgodnie z autorskimi programami, co pozwala nam na poznawanie historii poprzez bezpośredni kontakt z dziedzictwem kultury materialnej i konfrontację wiedzy zdobytej na lekcjach z empirycznym przeżywaniem zabytków. Pierwszy program: Historia Polski wybranych regionów i miast na tle architektury i sztuki na przestrzeni dziejów składał się z 10 modułów. Kolejne programy to między innymi Historia i zabytki Włocławka.

Czytaj więcej … (str. 29)