Turniej o Józefie Piłsudskim

3 marca 2023 roku Koło Naukowe Historyków zorganizowało w szkole turniej poświęcony Józefowi Piłsudskiemu. Sześciu finalistów wykazało się dużą wiedzą na temat życia i działalności Pierwszego Marszałka Odrodzonej Polski.