Święto Niepodległości

Z okazji 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w szkole odbyła się akademia w przygotowaniu, której uczestniczyła także młodzież szkolnego Koła Naukowego Historyków.

Marszałek Józef Piłsudski zmarł 12 maja 1935 roku. 18 maja pociąg żałobny przybył na dworzec krakowski. U stóp katedry Prezydent Ignacy Mościcki żegnał zmarłego w imieniu całego narodu:
„Cieniom królewskim przybył towarzysz wiecznego snu. Skroni jego nie okala korona, a dłoń nie dzierży berła. A królem był serc i władcą woli naszej. Półwiekowym trudem swego życia brał we władanie serce, duszę po duszy, aż pod purpurę królestwa swego ducha zagarnął niepodzielnie całą Polskę.
Śmiałością swej myśli, odwagą zamierzeń, potęgą czynów z niewolnych rąk kajdany zrzucił, bezbronnym miecz wykuł, granice nim wyrąbał, a sztandary naszych pułków sławą uwieńczył […]
DAŁ POLSCE WOLNOŚĆ, GRANICE, MOC i SZACUNEK…”