STARY RYNEK – Ratusz i pomnik

Pragnę zwrócić uwagę mieszkańcom Włocławka na projekt odbudowy-rekonstrukcji na Starym Rynku dawnego klasycystycznego ratusza sprzed 1872 r. W zbiorach MZKiD mamy kilka pamiątek z dawnego ratusza (dzwon, rzeźba orła białego). Dysponujemy materiałem ikonograficznym dotyczącym jego wyglądu. Budynek magistratu był niewielki (ok. 26 X 14 metrów), wysoki parter i jedno piętro, dach w kopertę kryty dachówką, koszty budowy i wyposażenia to kilka milionów złotych co stanowi ułamek budżetu miasta, pomniejszone o środki pozyskane od samorządu naszego województwa i UE).

Kilka ważnych względów przemawia na rzecz realizacji tego projektu:

a/ Zrekonstruowany ratusz, jako kolejny obiekt Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej prezentowałby zbiory na temat 14 pułku piechoty, obrony Włocławka i walk nad dolną Wisłą w sierpniu 1920 roku.  W mojej ocenie utworzenie takiego oddziału muzeum w wyjątkowym budynku jak zrekonstruowany historyczny ratusz jest naszemu miastu i jego obywatelom potrzebne. Powiększenie bazy lokalowej Muzeum Historii Włocławka jest także wskazane. Względy społeczne, kulturalne, historyczne i plany rewitalizacji przemawiają za realizacją tego projektu.

b/ Piękna architektura klasycystycznego ratusza zmieniłaby estetyczny wymiar Starego Rynku. Wciąż jest szansa na to, żeby Stary Rynek stał się prawdziwym sercem miasta, a Stare Miasto jego centrum – dzielnicą historii i kultury. Klimat da się wyczarować. Jest potencjał, są uwarunkowania historyczne, problemy społeczne stopniowo uda się rozwiązać. Trzeba tworzyć odpowiednie warunki zachęcające do zamieszkania w tej części miasta ludzi zamożnych i średniozamożnych. Miejsca na parkingi są w Śródmieściu, trzeba tylko na zapleczu kamienic wyburzyć stajenki, komórki, różne przybudówki, które prawem kaduka jak nowotwór obsiadły centrum miasta. Miasto powinno ograniczać niską emisję dwutlenku węgla co poprawiłoby jakość życia mieszkańców oraz ich zdrowie. O takie pieniążki można śmiało poprosić UE, wystarczy napisać projekt. Trzeba także zintensyfikować prace ratusza i wyjaśnić kwestie własnościowe kamienic i placów. Tylko wyczyszczenie tego obszaru z wszelkich niejasności (inwestorzy mają swoje wymagania), określenie strategii działań miasta oraz planowanie  w perspektywie czasowej dłuższej niż jedna kadencja prezydenta i radnych to szansa, że Włocławek zacznie się zmieniać i rozwijać. Włocławek powinien rozwijać się, budować „do środka”. Są całe kwartały, obszary do zabudowy, zagospodarowania. Właściwe skomunikowanie dzielnic, czyli przezwyciężenie trudności komunikacyjnych spowodowanych przebiegiem linii kolejowej Toruń-Kutno, dworzec PKP-PKS, nowe tereny inwestycyjne, szpital wojewódzki, bezrobocie, rewitalizacja. Prawdziwa stajnia Augiasza. Aż trudno uwierzyć, że znajdzie się kolejna osoba na urząd prezydenta miasta. Potrzebny jest prawdziwy Herakles. I jeszcze jedno, brakuje skutecznego lobbingu naszych polityków w Warszawie i w Toruniu-Bydgoszczy. Nie można tam piszczeć, wystąpienia solisty nikt nie usłyszy, potrzebny jest chór, który problemy i  potrzeby Włocławka „zaśpiewa” basem. Razem mości państwo i basem.

c/  Niemcy w czasie okupacji zniszczyli Pomnik ku czci żołnierzy 14 pułku piechoty poległych w walce o wolność i niepodległość w latach 1918-1920. Pomnik został wzniesiony ze składek żołnierzy zawodowych pułku w 1928 roku, w 10. rocznicę odzyskania Niepodległości. Klasycystyczny monument – wysoki obelisk na potężnym postumencie, tablice epitafijne, znajdował się na terenie koszar przy ul. Żytniej. Obecnie teren ten należy do prywatnego właściciela. Rekonstrukcja tego pomnika w 2018 roku, w Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę to kolejna piękna idea. Uważam, że Stary Rynek to doskonałe miejsce dla tego Pomnika.

Szanowni Państwo, oczywiście mogłem o tym opowiedzieć w kawiarence przy ul. 3 Maja, ale wolałem napisać i opublikować w Internecie. Pozdrawiam.

Koziński (VI-2017).